Analyse
Warehouses De Pauw 9 jaar geleden - maandag 5 januari 2009

WDP heeft begin december een principeakkoord aangekondigd rond de “sale & leaseback” operatie van drie sites van DHL.

Terwijl de koers twee jaar terug nog zo’n 70 % boven de intrinsieke waarde lag, is er nu een decote van zo’n 10 %. Door maximaal gebruik te maken van het hefboomeffect om schulden aan te gaan, lag het rendement op het eigen vermogen spectaculair hoog, maar nu de banken veel minder bereid zijn om geld te lenen en de logistieke markt sterk is verzwakt, is dit model op zijn grenzen gebotst. Op basis van de gedane en lopende investeringen zou de schuldgraad tegen 2010 hoger zijn opgelopen dan het wettelijk toegestane maximum van 65 %. Gelukkig kon WDP begin december een principeakkoord aankondigen rond de “sale & leaseback” operatie van drie sites van DHL. Dat moet tegen eind maart 2009 het eigen vermogen verhogen. We hopen dat gelijkaardige operaties de schuldgraad kunnen terugdringen tot 50 % à 55 %, een cijfer dat beantwoordt aan de huidige marktnormen. Zo’n operaties zijn in de huidige context meer aangewezen dan een kapitaalverhoging in contanten. Ondertussen waren de resultaten van 30 september erg goed en WDP verhoogde dan ook zijn winstverwachting. Het verwachte nettodividend blijft 2,50 EUR, waarvan op 3 september al een voorschot van 1,20 EUR netto werd betaald. Het saldo van 1,30 EUR zal op 19 februari worden betaald. Voor 2008 verhogen we onze winstraming, maar voor 2009 verlagen we ze. Voor 2009 en 2010 tippen we op een dividend van respectievelijk 2,55 EUR en 2,60 EUR.

Gezien de decote van minder dan 10 %, het nettorendement van 8 % en het wegebben van het risico op een kapitaalverhoging, mag u de vastgoedbevak houden. Om te kopen is het echter te vroeg.

Deel dit artikel