Analyse
Voorzichtig op de beurs in 2009 8 jaar geleden - maandag 29 december 2008
Er zijn in de huidige moeilijke omstandigheden nog altijd interessante aandelen. Maar welke ? En op basis van welke criteria kiezen ? Een leidraad.

De uitzonderlijk grote hoge onzekerheid rond de evolutie van de wereldeconomie en van de bedrijfswinsten en de enorm hoge volatiliteit van de beurzen maken dat we aandelenbeleggingen al een tijdje mijden. Toch zijn er in de huidige moeilijke omstandigheden nog altijd interessante aandelen. Maar welke ? En op basis van welke criteria kiezen ? Een leidraad.

Welke sectoren ?
In crisistijden zijn er geen defensieve sectoren. De belegger kan hoogstens mikken op bedrijven waarvan de resultaten iets minder afhankelijk zijn van de economische activiteit en een stabiel verloop kennen. De aandelen waarvoor wij nog een aankoopadvies geven, behoren op enkele uitzonderingen na (BASF, EVS, GIMV…) tot de voedings- en de farmasector en de sector van de nutsdiensten.

Financiële structuur
Als gevolg van de financiële crisis krijgen bedrijven minder gemakkelijk leningen vast. Bedrijven die te veel schulden hebben en die zich in 2009 moeten herfinancieren, kunnen daardoor in de problemen komen. In geval van een ernstige crisis – en daar is nu toch wel sprake van – kan het feit dat een bedrijf een grote schuld moet financieren de komende maanden voor grote moeilijkheden zorgen om de dagelijkse gang van zaken rond te krijgen en in het ergste geval zelfs leiden tot faillissementen. De schuldgraad is dus een belangrijk element. Aangezien de nettoschuld van Royal Dutch slechts 15 % van de eigen middelen bedraagt, beschouwen we dit bedrijf als financieel erg solide.

Liquiditeiten en investeringen
Om haar medewerkers en haar leveranciers te betalen en haar schulden terug te betalen moet een onderneming liquiditeiten genereren. Bedrijven die over veel cash beschikken, zullen op het ogenblik dat de economie weer aantrekt hun business sneller kunnen ontwikkelen dan de concurrenten. De durvers kunnen zelfs inspelen op groeimogelijkheden op nieuwe markten door concurrenten over te nemen. In de farmasector is GlaxoSmithKline bijv. erg geïnteresseerd in kleine overnames, onder meer in het groeisegment van de generische geneesmiddelen.

Liquiditeiten en dividenden
Ondernemingen die meer liquiditeiten genereren dan ze nodig hebben om de zaken draaiende te houden, investeringen te financieren en schulden af te lossen, kunnen dat geld uitkeren aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden. Dat boezemt vertrouwen in op een ogenblik dat veel andere bedrijven, met name in de financiële sector, op de dividenden zullen moeten beknibbelen of ze zelfs zullen moeten afschaffen. We pikten er enkele bedrijven uit die in de huidige omstandigheden hun dividend kunnen behouden of zelfs doen stijgen dankzij de cash waarover ze beschikken. In de petroleumsector zijn Royal Dutch en Eni daartoe in staat en in de elektriciteitsproductie- en distributie kunnen Enel en National Grid dat. Maar ook de holding GIMV en projectontwikkelaar Atenor beschikken over meer dan genoeg middelen om hun dividendbeleid vol te houden. Bij nichespeler EVS (spitstechnologie) bedraagt het verwachte dividendrendement na de koersdaling niet minder dan 7,15 % netto.

Tegen welke prijs ?
Hierbij mogen we niet uit het oog verliezen dat de waardering van de aandelen de basis van al onze adviezen is. De aandelen die we aanraden zijn op grond van onze (voorzichtige) winstverwachtingen allemaal goedkoop. Zo vinden we BASF koopwaardig ondanks het feit dat de resultaten van deze chemiereus naar verwachting sterker zullen dalen dan die van de hiervoor genoemde bedrijven. De verwachte winstdaling zit echter ruimschoots in de koers verrekend, terwijl BASF een financieel gezonde onderneming is die in staat is om haar dividendpolitiek te handhaven.

Deel dit artikel