Analyse
Vinci 9 jaar geleden - maandag 22 december 2008

Hoewel Vinci niet geheel immuun is voor de huidige crisis zal de impact ervan volgens ons redelijk beperkt blijven.

Concessies vormen een troef

Hoewel Vinci niet geheel immuun is voor de huidige crisis zal de impact ervan volgens ons redelijk beperkt blijven. Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

In de eerste negen maanden van het jaar steeg de omzet met 13,2 % (6,4 % zonder overnames) en was het orderboekje (+12 %) goed voor 10 maanden activiteit. Erg puike cijfers dus. Voor het hele jaar rekende de groep een goede maand geleden nog op een omzetstijging van een kleine 10 % en stabiele winstmarges. Vinci betaalde ook zopas een tussentijds dividend uit van 0,52 EUR bruto, bijna 11 % hoger dan een jaar geleden. Ondertussen is de economische conjunctuur en de situatie in de bouwsector verder verslechterd. Vinci heeft evenwel een aantal , dat de schade binnen de perken kan houden. De groep staat bijvoorbeeld erg sterk in pps-projecten (publiek private samenwerking) en beschikt over een zeer gediversifieerde portefeuille van activiteiten waardoor de gevoeligheid voor economische cycli afneemt. Zo bouwde Vinci de afgelopen jaren fors zijn concessies van tolwegen (ASF !), parkings en luchthavens uit, activiteiten die recurrente inkomsten opleveren (en ongeveer 50 % van de winst). Toch zijn we een stukje voorzichtiger geworden en mikken we nog slechts op een winst per aandeel van 3,62 EUR (voorheen 3,74 EUR) voor 2008 en op 3,43 EUR voor 2009 (voorheen 4,21 EUR). Voor 2010 ramen we de winst op 3,49 EUR.

Koers op het moment van de analyse : 29,48 EUR

De Franse groep Vinci is actief in de bouw, in grote infrastructuurwerken en in de uitbating van autowegen, parkings, enz. ;heeft 45,4% van CFE in handen.

Deel dit artikel