Analyse
Texas Instruments 9 jaar geleden - maandag 15 december 2008

De groep schroeft haar vooruitzichten gevoelig terug en probeert de crisis de baas te worden via nieuwe besparingen.

Winstwaarschuwing

De groep schroeft haar vooruitzichten gevoelig terug en probeert de crisis de baas te worden via nieuwe besparingen. Correct gewaardeerd.
HOUDEN.

De groep heeft onlangs een stand van zaken opgemaakt. Ze houdt nu voor het tweede semester rekening met een omzetdaling van ±30 % (eind oktober verwachtte ze -13 %). De voor het vierde kwartaal beoogde winst per aandeel wordt door 3 gedeeld. Voor het eerste kwartaal 2009 is TI nog pessimistischer. Want de laatste weken is de situatie serieus verslechterd. De vraag stuikt overal ineen, vooral voor chips voor mobiele telefoons doordat grote klanten zoals Nokia (15 % van de omzet) verplicht zijn om hun stocks massaal af te bouwen. De fabrieken dan TI draaien dan ook maar op 45 % van hun capaciteit en de marges staan zwaar onder druk. Daarom kondigt de groep, volgens ons wat laat, nieuwe maatregelen aan : fabriekssluitingen, afslankingen, rationalisering van de stocks. Maar de echte uitdaging is om haar prijzen en marktaandelen op peil te houden op een ogenblik dat steeds meer klanten hun chips bij verschillende leveranciers kopen. Bijgevolg verlagen we onze winstverwachtingen voor 2008 en 2009 drastisch tot 1,49 en 0,50 USD per aandeel. Gezien de solide financiële situatie van de groep laten we onze dividendverwachtingen ongewijzigd (0,41 USD bruto verwacht voor het lopende boekjaar).

Koers op het moment van de analyse : 15,59 USD

Texas is een Amerikaanse groep die 85 % van haar inkomsten uit de halfgeleiderbusiness haalt en wereldleider is voor chips voor draagbare telefoons. De groep is ook actief in controleapparatuur en rekenmachines.

 

Deel dit artikel