Analyse
Sectoren in 2008 9 jaar geleden - maandag 29 december 2008
Een overzicht.

STAALSECTOR
Na de recordprijzen van de laatste jaren, heeft het vooruitzicht op een wereldwijde daling van de vraag de staalproducenten weer met beide voeten op de grond doen belanden. Ook de Chinese motor (40 % van de wereldvraag) sputtert. In een poging om de crisis het hoofd te bieden en de marges op peil te houden gaan de staalgroepen hun productie verminderen en banen schrappen.

 

VOEDING
Ook de voedingssector, de traditionele buffer tegen beurscycli, is er dit jaar niet zonder kleerscheuren afgekomen (-33,7 %). Tot nu toe zijn de tenoren van de sector erin geslaagd om hun marges te vrijwaren. Dankzij hun sterke imago en de hoge toegevoegde waarde van hun producten konden zij het zich immers permitteren om hun verkoopprijzen op te trekken.

AUTOSECTOR
In de VS balanceren de grote constructeurs, die nalieten om hun modellen op de vraag af te stemmen op de rand van een faillissement bij gebrek aan cash. In Europa heeft de groeiende vrees van de consumenten voor hun koopkracht de inkrimping van de markt de laatste maanden versneld. De meeste autogroepen hebben hun doelstellingen op korte en middellange termijn teruggeschroefd.

BANKEN & VERZEKERINGEN
De storm die midden 2007 opstak, werd een orkaan toen duidelijk werd hoe erg de financiële instellingen blootstonden aan risicovolle activa. De banken moesten grote voorzieningen boeken die hun soliditeit aantastten en vele moesten hun kapitaal verhogen, zich laten opkopen of overheidssteun aanvragen. De verzekeraars die hun beleggingsportefeuille zagen kelderen gingen mee de dieperik in.

SPITSTECHNOLOGIE
Winstwaarschuwingen haalden de sectorale index zwaar onderuit. Vooral de chipsfabrikanten kregen het erg te verduren. In het vooruitzichten van zware tijden bouwen fabrikanten van telecom- en elektronica-apparatuur hun stocks drastisch af, en dat weegt op de verkoop en zet de bedrijfsmarges onder druk. De dienstenbedrijven houden voorlopig beter stand, maar of dat blijft duren…

OLIE & GAS
De forse daling van de olieprijs sinds deze zomer sleurde de petroleumaandelen mee. Bij de huidige olieprijs aarzelen de oliereuzen om zich in dure, mogelijk niet-rendabele investeringen te storten. Het dividend is dankzij de liquiditeiten die ze de laatste jaren vergaarden, niet bedreigd. En op langere termijn moet de olieschaarste volgens ons de prijs ondersteunen.

FARMASECTOR
De index van de farma-aandelen (vet, basis 100) brengt het er beter af dan het wereldbeursgemiddelde. De sector heeft zijn eigen problemen (generieken…) maar is relatief ongevoelig voor de conjunctuur (regelmatige resultaten). De grote labo’s hebben hun politiek ten aanzien van de aandeelhouders – dividend en inkoop van eigen aandelen – niet gewijzigd.

TELECOM
De merkbare verslechtering van de economische vooruitzichten en de kredietcrisis waarvan de gevolgen nog in 2009 voelbaar zullen zijn, lieten de telecomaandelen niet onberoerd, maar over het algemeen hield de sector vrij goed stand. De economische situatie heeft relatief weinig impact op de telecomoperatoren die tot nu toe behoorlijk bleven scoren, zowel wat omzet als wat marges betreft.  

NUTSDIENSTEN (Europa)
De aandelen van de nutsbedrijven hebben sinds begin 2008 een forse tuimeling gemaakt. Door de torenhoge schulden die de meeste van deze ondernemingen torsen, komt de financiële crisis extra hard aan : de financiële lasten die het gevolg zijn van de de zware investeringen van de laatste jaren zijn toegenomen en de herfinanciering gebeurt tegen minder gunstige omstandigheden.

Deel dit artikel