Analyse
Brusselse beurs voor tweede jaar op rij bij slechtste leerlingen 9 jaar geleden - maandag 29 december 2008

In 2007 gaf de Brusselse beurs 8,5 % prijs nadat ze de 4 jaren voordien in totaal 121,8 % was geklommen. Dit jaar verging het haar echter nog veel slechter: ze verloor 58,5 %.

In 2007 gaf de Brusselse beurs 8,5 % prijs nadat ze de vier jaren voordien in totaal 121,8 % was geklommen. Dit jaar verging het haar echter nog veel slechter: ze verloor 58,5 %. De enorme klap die de vele financiële instellingen en enkele andere zwaargewichten kregen, deden haar terugvallen tot het niveau van 1997.

Alleen enkele vastgoedbevaks, waaronder Wereldhave Belgium (+ 3 %), en aandelen waarop een openbaar bod werd gedaan zoals Distrigaz (+26 %) en Innogenetics (+15 %) staan op een hoger niveau dan een jaar geleden. Wie in euro belegt, was enkel nog slechter af in enkele groeilanden zoals India en Rusland en op kleine beurzen zoals die van Reykjavik (-94,8 %), waar enkel een volledige nationalisering het financiële systeem kon redden. Wereldwijd gingen de beurzen gemiddeld met 44,2 % achteruit, terwijl ze in Europa 49,4 % verloren. In de Verenigde Staten bedroeg het verlies “slechts” 38,3%, want het werd ietwat afgeremd door de hogere dollarkoers (+4 %).

BELGISCHE BEURS EN WERELDWIJD GEMIDDELDE

De financiële waarden en holdings die op de Brusselse beurs heel wat gewicht in de schaal leggen, bezorgden de Brusselse beurs (vet, basis 100) dit jaar een kater van jewelste, maar de jaren voordien hielpen ze Brussel ook om  beter te doen dan het wereldwijde gemiddelde (dun).

Financiële waarden : catastrofe
De duizelingwekkende koersval van Fortis (-94,8 %), Dexia (-84,3 %) en KBC (-78,1 %) was meer uitgesproken dan de wereldwijde gemiddelde terugval van de banksector (-53,2 %). Dat heeft diverse oorzaken : onderschatting van de risico’s, groot wantrouwen tussen de banken, kapitaalverhogingen, hulp en waarborgen van de staat en een weinig transparante, om niet te zeggen mank lopende communicatie. De koersval is zo sterk dat de banken, die voordien goed waren voor 35 % van de totale beurskapitalisatie van de van de Bel 20 er nu nog minder dan 12 % van vertegenwoordigen. Dat betekent ook dat de impact van de evolutie van de bankwaarden in de toekomst minder groot zal zijn.
Fortis was de eerste dominosteen die viel. Het is nu een volwaardige holding geworden. De verdere ontwikkeling ervan hangt grotendeels af van de zeer riskante gestructureerde producten, maar waarvoor de groep precies staat, is nog altijd niet duidelijk en dat zorgt natuurlijk voor heel wat onzekerheid.

FORTIS (in EUR)

De overhaaste reddingsoperatie van Fortis had nefaste gevolgen. We stellen alles in het werk om voor de kleine aandeelhouders de schade te beperken.

Dexia en KBC zijn, op basis van de recurrente winsten die beide banken zelfs in een voorzichtig scenario over enkele jaren zouden moeten kunnen boeken, ondergewaardeerd. Tijdens de gouden jaren waren de winsten weliswaar overdreven en te danken aan veel hogere risico’s dan de beleggers en de banken zelf dachten, zodat ze nu normaal 40 % tot 50 % lager zullen liggen, maar beide banken zijn volgens ons dus wel in staat om een recurrente winst te realiseren. Momenteel blijft de volatiliteit echter erg hoog. De risico’s op nieuwe verliezen blijven onvoorspelbaar en elk probleem bij een bepaalde financiële instelling kan ook schade veroorzaken bij andere banken Daarom koopt u KBC en Dexia momenteel beter niet. Houden.

Niet de enige schuldigen
Toch kan men de financiële waarden niet van alles de schuld geven. Geen enkel zwaargewicht klokte hoger af dan in 2007 en veel aandelen presteerden slechter dan hun sector.

Uitzonderingen in  defensieve sectoren…
· In de telecomsector (-35,8 %, 11 % van de huidige beurskapitalisatie van de Bel 20) hielden Belgacom (-17 %) en Mobistar (-6,3 %) ondanks de concurrentiedruk en de ongunstige wijziging van de reglementering (lagere inkomsten uit roaming en interconnectie) goed stand. Belgacom, zag zijn koers in 2007 nog afgestraft worden omdat het zich zo terughoudend opstelde, maar het bedrijf staat daardoor nu financieel zo stevig in de schoenen dat het verwachte netto dividendrendement van 5,8 % niet in het gedrang komt. Houden. Mobistar is, gezien de beperkte winstperspectieven, dan weer te duur. Verkopen.
· De distributiesector (13 % van de huidige beurskapitalisatie van de Bel 20), verloor 29 %. Colruyt (-5,7 %) viel op omdat de koers weinig daalde. De crisis is voor deze prijsbreker goed nieuws. Eventuele verdere groei moet echter via het buitenland worden gerealiseerd en dat blijkt niet evident. Verkopen.

COLRUYT (in EUR)

Het aanhoudend stijgende marktaandeel ondersteunt de koers. Daardoor staat die volgens ons overdreven hoog.

Delhaize (-26,5 %) begon zwak aan het jaar maar kon zich daarna herpakken omdat de groep profiteert van haar discountprofiel in de VS (75 % van de omzet), van de koersopleving van de dollar en van de geleverde inspanningen om lagere prijzen aan te rekenen die het Belgische marktaandeel vergrootten. Houden.
· De Europese sector van de nutsdiensten leverde 31 % in. GDF Suez (-33 %), de groep die nu goed is voor meer dan 20 % van de Bel 20 en voor 2008 altijd bleef vasthouden aan haar prognose van een stijging van de bedrijfswinst met meer dan 10 %, hielp de schade beperken. Ondanks de intenties van de overheid om de energieprijzen verplicht te verlagen, mag u het aandeel houden.

…maar niet altijd
· De voeding- en drankensector verloor 32 %.Anheuser Bush-Inbev deed met een verlies van 54,9 % een pak slechter. Na een sterke groei in 2005-2007 kon de groep de volgens ons te optimistische prognoses niet waarmaken. De dure overname van Anheuser Bush lijkt op het slechtst mogelijke moment te komen en noopte tot een kapitaalverhoging die de winst zal verwateren. Houden.
· In de farmaciesector (-17,8  %) werd UCB (-25,3 %) werd opnieuw bestraft voor het toekomstige verlies van patenten. Houden. Omega Pharma (-46,9 %) stelde een nieuwe strategie voor die alleen maar onze twijfels over de toekomstige toename van de verkoopcijfers bevestigt. Verkopen.

Rampzalige prestaties in andere sectoren
· In de sector van de staal en non-ferrometalen (-61,3 %) verloor zinkraffinaderij Nyrstar 87,7 %. De verliezen die wij voor 2010 hadden verwacht, zijn er één jaar vroeger gekomen. Houden.
· In de fijnchemie (-45,9 %) heeft Solvay (-46,2 %) in de chemie en de kunststofafdeling te maken met een verslechterende economische context. Verkopen.
· Umicore (-61,6 %) moest uiteindelijk een winstwaarschuwing uitsturen. In de raffinage bieden de gebruikte nichetechnologieën de groep weliswaar mooie perspectieven en contracten die tot in 2010 voor zeer mooie resultaten kunnen zorgen, maar de zwakke auto-industrie (-47 %) speelt de verkoop van de afdeling katalytische potten parten. Houden.
· Melexis (-55,2 %), dat elektronische chips maakt, vooral voor de auto-industrie, leed eveneens onder zware moeilijkheden in de autosector, maar wel in mindere mate omdat het niet rechtstreeks aan de autosector levert, maar wel aan diens leveranciers. Tot het derde kwartaal hield de verkoop nog goed stand. Op korte termijn zijn de vooruitzichten weinig bemoedigend maar op langere termijn kan de trend naar schonere en veiligere wagens de activiteit stimuleren. Houden.
· Bij de grotere industriële spelers onderging Bekaert eveneens een zware correctie (-49,5 %). De groep kon zich de jongste vijf jaar wel sterk heroriënteren, maar dat volstond niet om aan de crisis te ontsnappen. Daarom raden we al sinds augustus - toen de koers bijna een hoogtepunt bereikte – aan om het aandeel te verkopen. De sterke positie in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) zou zich vandaag wel eens tegen de groep kunnen keren. Verkopen.
· Agfa-Gevaert, waarop we in oktober 2007 wilden mikken ten tijde van de aankondiging van het ondertussen afgeblazen afsplitsingsplan was op goede weg, maar verloor 82,2 %. Indekkingscontracten rond de behoeften aan grondstoffen keerden zich tegen de groep, de overgang van de analoge naar de digitale technologie raakt moeilijk verteerd en de conjunctuur weegt op de verkoop. Speculanten mogen mikken op een herstel van de activiteiten tegen 2010.

Wat in 2009 ?
Eind 2007 was er al behoorlijk wat ongerustheid, maar één jaar later is het allemaal nog veel erger geworden. De bedrijfswinsten zullen in 2009 en zelfs in 2010 fors dalen. Maar niemand kan zeggen hoe omvangrijk die daling precies zal zijn, omdat niet duidelijk is wanneer het vertrouwen in de banken zal terugkeren, wanneer ze weer soepeler kredieten zullen toekennen en wat we precies van de herstelplannen van de overheid mogen verwachten. Vandaag zijn diverse Belgische aandelen zoals Ackermans & van Haaren (-49 %), Sioen (-65,3 %), CMB (-78 %), Euronav (-61,1 %), en andere eigenlijk goedkoop. Maar de erg hoge volatiliteit kan nog enkele maanden aanhouden, zodat het risico bestaat dat de koersen voort zullen dalen.

Beperk u tot gerichte aankopen van aandelen met een mooi dividendrendement.

· Dat is het geval voor de zeer defensieve holding GIMV (-36,9 %) die op een berg liquiditeiten zit (20 EUR per aandeel) en gebruik maakt van de crisis om goedkoop participaties te nemen en zo toekomstige meerwaarden op te bouwen. Kopen.

GIMV (in EUR)

De holding ontsnapte niet aan de algemene waardedaling, maar hij beschikt over een aantal zeldzame troeven in deze sombere tijden die uitzicht bieden op een mooie toekomst.

· EVS (-68,4 %) werd recent veel te zwaar gestraft. Het bedrijf kan een enorm gezonde balans voorleggen, en het verwachte nettodividendrendement bedraagt 7,1 %. Het lagere aantal orders is volgens ons tijdelijk omdat productiehuizen die voor onvermijdelijke technologische ontwikkelingen staan hun uitgaven uitstellen. Kopen.
· Atenor (-8,2 %) zal volgens ons nog mooie dividenden opleveren (dit jaar verwachten we een nettorendement van 5,6 %. De uitstekende locatie van de Brusselse vastgoedprojecten moet de groep in staat stellen de impact van de crisis op de kantoormarkt te weerstaan. Kopen.
· Wat Fortis betreft, mogen de meest doorgewinterde speculanten onder u mikken op een koersherstel. Want los van de onderhandelingen ten gunste van de aandeelhouders en zelfs rekening houdend met een decote van 75 % van de eventuele toekomstige portefeuille van gestructureerde kredieten zou het aandeel nog 1,60 EUR moeten waard zijn.

Koersvariaties tussen 31/12/07 en 26/12/08; alle (wereld)prijsindexen in euro.

Deel dit artikel