Analyse
Pirelli 9 jaar geleden - vrijdag 21 november 2008

Na een zwak derde kwartaal verwachten we dat 2008 met rode cijfers zal afgesloten worden.

2008 wordt verliesgevend

Na een zwak derde kwartaal verwachten we dat 2008 met rode cijfers zal afgesloten worden. Het aandeel is correct gewaardeerd. HOUDEN.

De wereldwijdeinkrimping van de autoverkoop (-10 % in Europa, -15 % in Noord-Amerika) maakt dat ook de vraag naar autobanden terugvalt. Zo zag de Italiaanse bandenproducent zijn omzet in het derde kwartaal met 4,6 % achteruitgaan. En doordat de stijging van de grondstoffenprijzen bovendien de kosten de hoogte injoeg, daalde de bedrijfswinst met 11 %. Het resultaat na negen maanden lag eveneens lager dan een jaar eerder, enerzijds door de verliezen (0,03 EUR per aandeel) op de verkoop van de participatie in Telecom Italia en anderzijds door de herstructureringskosten (0,01 EUR). Uiteindelijk bedroeg het verlies de eerste negen maanden van het jaar 0,009 EUR per aandeel (in dezelfde periode van 2007 werd nog 0,04 EUR winst geboekt). Voor heel 2008 ramen we het verlies op 0,01 EUR per aandeel. In 2009 moet Pirelli de eerste vruchten van de herstructurering kunnen plukken (0,007 EUR per aandeel). Maar met de wereldwijde economische crisis zal er nog minder vraag zijn naar autobanden. Volgens ons zit er voor 2009 hooguit 0,01 EUR winst per aandeel in. Dat is nog minder dan de 0,04 EUR winst die de groep dit jaar zou geboekt hebben zonder de verliezen op Telecom Italia.

Koers op het moment van de analyse : 0,26 EUR

De Italiaanse groep Pirelli is  actief in kwaliteitsautobanden, vastgoed en internetuitrustingen.

Deel dit artikel