Analyse
Compass 9 jaar geleden - vrijdag 28 november 2008

De jaarresultaten overtroffen de verwachtingen, maar de crisis begint de groep in te halen.

2007/08 beter dan verwacht, maar…

De jaarresultaten overtroffen de verwachtingen, maar de crisis begint de groep in te halen. Het aandeel is correct gewaardeerd. 
HOUDEN.

Exclusief eenmalige elementen lag de winst in het op 30/09 afgesloten boekjaar ongeveer 30 % hoger dan in 2006/07. De groep plukte de vruchten van de recente herstructureringen (o.m. de verkoop van activiteiten) en kon haar marges ondanks de hogere kosten (prijs van levensmiddelen…) opkrikken. Zo kon ze meer cash vrijmaken en zal ze de geplande inkoop van eigen aandelen kunnen voortzetten, zij het tegen een lager ritme.
De goede resultaten maken ons echter niet blind voor het feit dat de economische crisis gevolgen zal hebben voor de groep. Er zijn immers forse personeelsinkrimpingen aangekondigd in de landen waar Compass actief is (o.m. de VS waar de groep 40 % van haar omzet haalt) en de groep telt onder haar klanten veel industriële en financiële bedrijven die momenteel de knip op de beurs houden. Voorts maken we ons wat ongerust over de financiële situatie van de groep, met name over het feit dat de schuldenlast (die we op zich niet overdreven vinden) recent is toegenomen en dat de helft ervan de komende twee jaar geherfinancierd moet worden.
We hebben onze winstramingen voor 2008/09 alvast van 22,20 naar 20,20 pence per aandeel verlaagd, en voor 2009/10 van 24 naar 21 pence.

Koers op het moment van de analyse : 291,50 p.

Het Britse Compass is wereldwijd de nummer 1 inzake catering voor gemeenschappen (ondernemingen en administraties, scholen, hospitalen, rusthuizen…).

Deel dit artikel