Analyse
Eli Lilly 9 jaar geleden - woensdag 8 oktober 2008

Eli Lilly countert de handicap van een portefeuille met verouderde medicamenten door zelf op het overnamepad te gaan en lijft ImClone in.

Weinig overtuigende overname

Het is volgens ons lang niet zeker dat de overname van ImClone rendabel zal blijken. Zelfs na de recente koersval raden we niet aan op het aandeel te kopen.
U MAG HET WEL HOUDEN.

Net als andere farmagroepen zal Eli Lilly de komende jaren heel wat patenten verliezen. Het bedrag dat daarmee gepaard gaat, zal tegen 2012 30 % belopen van de in 2007 gerealiseerde omzet. Dat zal uiteraard de winstgroei beïnvloeden, maar om de impact daarvan te beperken, opteert Eli Lilly voor een strategie van overnames. Nadat het in 2007 Icos overnam, schuift het nu de Amerikaanse biotechnologiegroep ImClone in zijn portefeuille. Dat bedrijf is vooral bekend om het medicament Erbitux tegen dikke darmkanker. Hoewel de overname het financiële evenwicht van de groep niet in gevaar brengt, kan ze ons toch niet echt overtuigen. Vooreerst omdat Eli Lilly, een hoger bod deed dan Bristol Myers, de historische partner van ImClone, en voor de overname in baar geld een prijs neertelt die liefst 51 % hoger ligt dan de koers van ImClone, vóór bekend werd dat Britstol Myers belangstelling had. Op korte termijn zal dat samen met de integratiekosten tot een daling van de winst per aandeel leiden, aangezien die nu wordt geraamd op 3,25 dollar, tegenover 4,25 dollar voordien. Om de operatie rendabel te maken – wat ten vroegste mogelijk is vanaf 2013 –, zal Eli Lilly dus geen enkele tegenslag meer mogen ondervinden bij de verkoop van Erbitux en van de producten die momenteel volop aan klinische tests worden onderworpen. Bovendien dreigen ook nog tal van juridische verwikkelingen aangezien BM beweert dat het de rechten heeft op een product dat de opvolger moet worden van Erbitux. Hoewel ImClone dat ten stelligste ontkent, is het laatste woord hierover nog niet gezegd.

Koers op het moment van de analyse : 38,61 USD

Eli Lilly is een Amerikaans farmabedrijf, dat op de wereldranglijst de 12de plaats bezet. Via nieuwe medicamenten bouwt het geleidelijk aan zijn afhankelijkheid van de verkoop Zyprexa af. Eli Lilly bestrijdt met zijn medicamenten vooral suikerziekte, kanker en ziektes van het centrale zenuwstelsel.

Deel dit artikel