Analyse
Coca-cola 9 jaar geleden - vrijdag 17 oktober 2008

Met de recente baisse loopt de koers volgens ons terecht vooruit op een vertraging van de winstgroei.

Wolken aan de horizon

Met de recente baisse loopt de koers volgens ons terecht vooruit op een vertraging van de winstgroei. Het aandeel is correct gewaardeerd. 
HOUDEN.

De groep heeft het er in het 3de kwartaal nog vrij goed afgebracht. Op basis van een omzetgroei van 5 % (vergelijkbare basis) is de winst per aandeel met 14 % gestegen. Ze zelfs wat marktaandeel van rivaal Pepsico in. Maar nu begint Coca-Cola de gevolgen te ondervinden van de wereldwijde economische afkoeling. De al moeilijke situatie in de VS – de omzet en de bedrijfswinst daalden er in het 3de kwartaal met resp. 2 en 12 % – dreigt nog te verslechteren, vooral doordat er minder op restaurant gegaan wordt. Ook in Europa is de toestand gespannen en in de groeilanden zal de middenklasse die de Coca-Cola-producten koopt, afgeremd worden door de crisis. Bovendien zorgt de aantrekkende dollar ervoor dat de buiten de VS gerealiseerde winsten bij conversie lager uitvallen. We twijfelen er dan ook aan of de groep haar langetermijndoelstellingen, een gemiddelde jaarlijkse groei van de omzet met 5 à 6 % en van de bedrijfswinst met 6 à 8 % zal kunnen halen. Volgens ons zal de winst per aandeel in 2009 zelfs stagneren op 3,00 USD. Voor 2010 hopen we op 3,30 USD. De financiële situatie van de groep blijft goed, maar dat neemt niet weg dat de crisis verdere investeringen in Azië, de regio met het grootste groeipotentieel, dreigt af te remmen.

koers op het moment van de analyse : 45,78 USD

Wereldleider voor niet-alcoholhoudende dranken, actief in meer dan 200 landen; priklimonades (Coca-Cola, Sprite, Fanta), water (Dasani, Chaudfontaine in België), vruchtensappen (Minute Maid) en energiedrankjes (Powerade).

Deel dit artikel