Analyse
Lagardère 9 jaar geleden - donderdag 11 september 2008

Beschikt de Franse mediagroep over voldoende troeven om de crisis in de mediasector te boven te komen ?

Niet overtuigend

We hebben niet veel vertrouwen in de capaciteit van Lagardère om te slagen in een mediasector die grondig aan het veranderen is. Duur aandeel.
VERKOPEN.

De halfjaarresultaten bevestigen dat de groep in de problemen zit. Zo viel de bedrijfswinst in de mediapoot, de belangrijkste divisie; met 9 % terug, terwijl de (vergelijkbare) omzet met 3,6 % toenam. Dat was, natuurlijk, te wijten aan de economische vertraging (minder publiciteitsinkomsten), maar ook aan nieuwe waardeverminderingen en herstructureringen. Want de groep zit ook met een structureel probleem. Ze is de laatste jaren vooral bezig geweest met de vereenvoudiging van haar structuur, maar heeft daarbij blijkbaar de digitale revolutie wat uit het oog verloren. In het huidige medialandschap een serieuze handicap die het management hoopt te compenseren door de adverteerders een totaalpakket van gediversifieerde media aan te bieden. Of die aanpak succes zal hebben is nog maar de vraag. Ander zwak punt van Lafarge is het beperkte aandeel van de groeilanden (slechts 11 % van de omzet in 2007). De groep wil nu in versneld tempo haar positie verstevigen in Rusland en China, maar weelicht zal het lang duren voor die investeringen voldoende winstgevend zijn. Eén positief punt : Lagardère lijkt niet geneigd om de overvloedige middelen die voortvloeien uit de geleidelijke uitstap uit EADS te gebruiken voor te duur betaalde overnames.

Koers op het moment van de analyse : 37,71 EUR

De Franse mediagroep Lagardere is actief in de geschreven pers (Elle, Paris Match,…), de uitgeverij (Hachette, …), radio en tv (Europe1…) en het beheer van uitzendrechten van sportevenementen. Bezit tevens 10 % van EADS.

Deel dit artikel