Analyse
VGP 9 jaar geleden - vrijdag 22 augustus 2008

VGP blijft voorlopig stevig groeien en profiteert momenteel volop van de boomende markt in Centraal- en Oost-Europa. Maar voor de langere termijn zijn we voorzichtiger wegens de kans dat het vastgoedklimaat vroeg of laat ook in deze contreien omslaat.

Zit op schema

VGP blijft voorlopig stevig groeien en profiteert momenteel volop van de boomende markt in Centraal- en Oost-Europa. Maar voor de langere termijn zijn we voorzichtiger wegens de kans dat het vastgoedklimaat vroeg of laat ook in deze contreien omslaat. We verhogen de risicograad van 2 naar 3. Correct gewaardeerd.
HOUDEN.

Hoewel de huurinkomsten in de eerste jaarhelft 2,5 maal zo hoog lagen dan in de eerste zes maanden van 2007, daalde de winst met 30,2 %. Dat was nagenoeg volledig te wijten aan het feit dat de groep aanzienlijk minder meerwaarden realiseerde (slechts 4 projecten opgeleverd tegenover 6 in de eerste helft van 2007). Maar geen paniek. VGP is goed op weg om, zoals gepland, de verhuurbare oppervlakte van haar vastgoedportefeuille en haar huurinkomsten in 2008 te verdubbelen. Zo werden er dit jaar al 17 nieuwe projecten opgestart (waarvan al 54 % op voorhand verhuurd) en zullen er nog 15 opgeleverd worden in de tweede jaarhelft, wat het totaal voor 2008 op 19 brengt tegenover 11 in 2007. Aangezien het grootste deel van de winst van VGP (nog steeds) bestaat uit de (eenmalige) meerwaarden op de portefeuille (verschil tussen de kostprijs van het project en de marktwaarde na oplevering), rekenen we voor 2008 op 2,75 EUR winst per aandeel en voor 2009 op 2,09 EUR. Over boekjaar 2009 verwachten we een eerste nettodividend van 0,44 EUR.

Koers op het moment van de analyse : 17,24 EUR

VGP is een vastgoedgroep gespecialiseerd in de ontwikkeling en het beheer van logistiek en semi-industrieel vastgoed in Centraal-Europa.

Deel dit artikel