Analyse
Umicore 9 jaar geleden - maandag 25 augustus 2008

Het eerste semester was andermaal beter dan verwacht en de groep verhoogt de verwachte bedrijfswinst met bijna 5 %.

Uitstekende timing

Het eerste semester was andermaal beter dan verwacht en de groep verhoogt de verwachte bedrijfswinst met bijna 5 %. Het aandeel blijft ondanks de koersdaling duur.
VERKOPEN.

Uitstekend eerste semester : de omzet nam met 16,7 % en hoewel de marges lichtjes inkrompen steeg de winst per aandeel met 23,2 % (inkoop van eigen aandelen). Met de vorig jaar afgesplitste en bij Nyrstar ondergebrachte zinkactiviteiten wordt geen rekening gehouden. De grote winstmotor was alweer de divisie edelmetaaldiensten (recyclage; 36 % van de bedrijfswinst) die met een winstgroei van 30 % uitpakte terwijl wij voor een vertraging vreesden. En de vooruitzichten blijven goed : Umicore heeft zopas voor deze divisie een aantal langetermijncontracten gesloten die voor 2009 en 2010 nu al solide resultaten verzekeren. De timing kon niet beter nu de algemene daling van grondstofprijzen de recyclageactiviteiten serieus parten had kunnen spelen. Bijgevolg en rekening houdend met de behoorlijke prestaties van de andere divisies (behalve de katalysatoren die onder het aflopen van een groot contract in de VS en onder de crisis in de autosector lijden) trekken wij onze winstramingen op. Uitgaande van een groei van de bedrijfswinst in het midden van de door de groep voorgestelde vork (7 à 13 %) ramen we de winst per aandeel 2008 op 2,20 EUR. Voor 2009 rekenen we op 2,30 EUR.

Koers op het moment van de analyse  : 28,90 EUR

Belgische groep, gespecialiseerd in de verwerking van geavanceerde materialen (herlaadbare batterijen…) en edele metalen (katalysatoren …). Bezit nog 5,25 % van Nyrstar, de divisie zinkraffinage die in 2007 naar de beurs werd gebracht.

Deel dit artikel