Analyse
Qiagen 9 jaar geleden - woensdag 9 juli 2008

Via de overname van het Australische Corbett Life Science, breidt de groep het pakket diensten dat ze aanbiedt nog uit.

Nieuwe overname

De overname van Corbett tegen een redelijke prijs stelt Qiagen in staat om zijn gamma in het segment van de analyse van stalen uit te breiden en zorgt voor nieuwe groeimogelijkheden. Ze zal wel lichtjes op de resultaten van dit jaar wegen. Duur aandeel.
VERKOPEN.

Qiagen is permanent op zoek naar nieuwe groeikansen en kondigde de overname aan het Australische Corbett Life Science voor een globaal bedrag van 135 miljoen dollar. Net als Qiagen ontwikkelt en commercialiseert Corbett toestellen voor automatische medische analyse. Maar terwijl Qiagen vooral mikt op de voorbereiding van de stalen, concentreert Corbett zich op een verder stadium in de diagnose: de analyse van de stalen. Beide bedrijven zijn dan ook erg complementair. De activiteit van Corbett is nog beperkt want volgens onze ramingen boekte de groep in 2008 slechts een omzet van 28 miljoen dollar, of zowat 3 % van de omzet die we dit jaar voor Qiagen verwachten. Omdat Qiagen echter over heel wat slagkracht beschikt bij de verkoop, verwacht Corbett voor 2009 een omzet van 40 miljoen dollar. De groeiperspectieven zijn dus goed, maar toch zal de overname in een eerste fase wegen op de rentabiliteit van de groep. Corbett boekt immers nog geen winst en zal pas vanaf 2010 kunnen bijdragen tot de winst van Qiagen. In afwachting daarvan verwachten we dat de overname de winst per aandeel van Qiagen dit jaar met 0,02 dollar zal doen dalen en voor de winst van 2009 een neutraal effect zal hebben. Door de verdere koersval van de dollar tegenover de euro verlagen we ook nog wat onze winstverwachtingen per aandeel (- 0,01 EUR). Voor 2008 en 2009 verwachten we nu respectievelijk een courante winst per aandeel van 0,54 en 0,66 EUR.

Koers op het moment van de analyse : 12,84 EUR

Het Duits bedrijf Qiagen produceert instrumenten voor het prepareren van monsters met het oog op genetisch onderzoek. De groep verkoopt haar producten (kits en geautomatiseerde oplossingen) aan farmaceutische en biotechnologische laboratoria en aan universitaire onderzoekscentra en is ook actief op de markt van moleculaire diagnose.

Deel dit artikel