Analyse
Colruyt : SWOT 10 jaar geleden - donderdag 24 juli 2008

Colruyt bijft in alle opzichten absolute topkwaliteit en zal in de toekomst profijt kunnen halen uit een somber consumptieklimaat. Het aandeel Colruyt is ook zonder twijfel een veilige waarde maar de prijs die ervoor betaald moet worden is ook hoog.

Wie is COLRUYT ?

· Colruyt is met een marktaandeel van 21 % (ruim 23,5 % inclusief de Spar-franchisewinkels) de derde belangrijkste voedingsdistributeur in België na Carrefour en Delhaize.

· De activiteiten worden opgesplitst in 3 divisies :
 - kleinhandel (77 % van de omzet en bijna 92% van de bedrijfswinst)
-  groothandel & foodservice (respectievelijk 17% en 4%)
 - overige activiteiten (circa 6% en 2%).

·Naast de 209 grote Colruyt-discounts baat de groep in België nog de 51 kleinere Okay-buurtwinkels en de 4 biosupermarkten BioPlanet uit. Daarnaast exploiteert ze ook via een franchiseformule de Spar- en EuroSpar-winkels en levert ze aan de zelfstandige handelaars van de Alvo-keten. Voorts behoren ook DreamLand (seizoensartikelen), DreamBaby (babyspulletjes) en dream (geschenken) tot de Colruyt groep. Tot slot is er nog de afhaalservice Collect&Go, de thuisleveringsservice Collivery en de internetwinkel Collishop.

· In Frankrijk heeft de groep 45 eigen winkels (Colruyt en Coccinelle) en levert ze aan zo’n 900 zelfstandige winkels en 16 cash&carry’s Codicash. Daarnaast levert ze via Pro à Pro Distribution aan de sociale en commerciële restauratie (foodservice : scholen, ziekenhuizen, bedrijven, restaurants, rusthuizen…).

· Tenslotte opende Colruyt medio 2008 een eerste winkel in Luxemburg, beschikt ze over een netwerk van 70 volautomatische zelfbedieningstankstations in België en 20 in Frankrijk, heeft ze ook nog een eigen drukkerij en engineeringactiviteiten.

 

SWOT van COLRUYT

De SWOT analyse van een entiteit brengt haar sterktes (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) in kaart.

Sterktes- Kansen

· profiteert dankzij haar imago en politiek van lage prijzen van een somber consumptieklimaat (wint klanten en marktaandeel)

· zeer kostenbewust, geen overbodige toeters of bellen : no-nonsense politiek

· eigenaar van 85% van haar winkels (vastgoed) : huurlasten zeer beperkt

· zeer efficiënt logistiek apparaat

· sterke bedrijfscultuur : personeel is ook aandeelhouder

· geen wisselkoersrisico

Zwaktes - Bedreigingen

· weinig expertise en minder positieve ervaringen met buitenlandse expansie

· toenemende concurrentie van Aldi en Lidl (dat nu ook merkproducten verkoopt)

· groeimogelijkheden op langere termijn in België niet oneindig

· veel onbenutte liquide middelen die nauwelijks iets opbrengen

· beperkte managementcapaciteit
· Belgische succesformule niet eenvoudigweg te kopiëren in buitenland

                 

COLRUYT : DE CIJFERS  

(1)

Dividend 
2007-08

2,76

 

Verwacht dividend voor
2008-09

3,06

Verwacht dividend voor 2009-10

3,36

 

(2)

Winst per aandeel  2007-08

8,87

 

Verwachte winst per aandeel voor
2008-09

9,67

 

Verwachte winst per aandeel voor
2009-10

10,25

 

(3)

Boekwaarde lopend boekjaar  

32,03

 

Tastbare boekwaarde  lopend boekjaar

30,03

(4)

Gearing
-32,3

Return op 5 jaar  (per jaar) : 24,3

Koers op het ogenblik van de analyse  : 174,16 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

               (1)  netto in  EUR; (2) in EUR; zonder niet-recurrente elementen;  (3) in EUR; (4) : in %

 

 

Koers van COLRUYT (in EUR)

De strategie “de laagste prijzen voor merkproducten” die Colruyt al jaar en dag volgt, is niet alleen erg succesrijk – steeds groter aantal (trouwe) klanten – maar ook bijzonder rendabel. Colruyt realiseert veruit de hoogste winstmarges in de Belgische distributiesector en ook op internationaal niveau behoort de groep tot de top. Om dat te bereiken wordt er met argusogen op de kosten gelet. Om de groei de komende jaren te verzekeren worden het winkelnet en de gemiddelde winkeloppervlakte gestaag uitgebreid. En hoewel we voor Colruyt de komende 5 jaar nog meer dan voldoende groeipotentieel in eigen land zien, zal de groep op termijn toch nieuwe buitenlandse markten moeten aanboren om het huidige groeiritme te kunnen aan-houden. En net daar hebben we een beetje onze twijfels. Desalniettemin blijft Colruyt alleszins in zowat alle opzichten absolute topkwaliteit en zal de distributeur ook in de toekomst profijt kunnen halen uit een somber consumptieklimaat waar de consumenten (meer en meer) op de kleintjes letten. In het huidige turbulente beursklimaat is Colruyt zonder twijfel een veilige waarde (risico : 1), maar de prijs die ervoor betaald moet worden is ook hoog. De huidige koers houdt volgens ons al ruimschoots rekening met de mooie vooruitzichten.
Het aandeel is volgens ons dan ook (te) duur gewaardeerd.
VERKOPEN.                               

    

 

Deel dit artikel