Analyse
Barco 10 jaar geleden - vrijdag 25 juli 2008

Na een teleurstellend tweede kwartaal gaat Barco fors in de kosten snoeien.

Nieuw besparingsplan

Na een teleurstellend tweede kwartaal gaat Barco fors in de kosten snoeien. Ondanks de neerwaarts bijgestelde winstvooruitzichten blijft het aandeel goedkoop.
KOPEN.

De omzet daalde het voorbije kwartaal met 7 % en de winst ging er met ruim twee derde op achteruit. Naast de zwakke dollar speelden ook de algemene economische situatie en de toenemende concurrentie de beeldspecialist fors parten. De groep kondigde meteen een besparingsplan van 30 miljoen euro aan. Het personeel wordt ingekrompen, de activiteiten gestroomlijnd (stoppen of afstoten van producten met erg lage volumes die niet of nauwelijks tot de winst bijdragen) en er komt een strikte controle van de kosten op alle niveaus en in alle afdelingen. Het plan zal Barco in de tweede jaarhelft 20 miljoen euro kosten, maar moet de winstgroei in 2009 doen terugkeren. Samen met de nieuwe producten, het goede peil van de orders en een aantal grote contracten moet het volgens het management al voor een betere tweede jaarhelft (vóór herstructureringskosten) zorgen. We hebben drastisch in onze ramingen gesnoeid. Voor 2008 gaan we nu uit van een winst per aandeel (exclusief de opbrengst van de verkoop van BarcoVision maar met inbegrip van de herstructureringslasten) van 1,07 EUR (4,13 EUR voorheen) en voor 2009 van 3,20 EUR (i.p.v. 4,60 EUR). Voor 2010 mikken we op 4,31 EUR.

Koers op het moment van de analyse : 32,00 EUR

Barco is een Belgisch technologiebedrijf dat visualisatie- en display oplossingen (schermen, projectoren ...) levert voor professionele markten. Het is actief in meer dan 90 landen en ruim de helft van de omzet wordt buiten Europa gerealiseerd.

Deel dit artikel