Analyse
Roularta : SWOT 10 jaar geleden - donderdag 26 juni 2008

De vorige herstructureringen wierpen vruchten af. Maar gezien de zwakke perspectieven voor de interne groei en de bedreigingen die wegen op degeneralistische televisiezenders, staat de koers nu onder druk.

 

 Wie is Roularta ?

 

Roularta Media Group is een Belgische uitgevers- en drukkerijgroep die in  1954 is opgericht.

Activiteiten  :
- gedrukte media (77 % van de omzet)
- audiovisuele media (23
 % van de omzet).

Roularta geeft een breed gamma van gedrukte media uit. Enkele van de bekendste zijn :
· magazines
- Knack
- le Vif L’Express
- Trends/Tendances
- L’Express
· gratis kranten
- De Streekkrant
- De Zondag
- Steps

De groep is ook erg actief in de audiovisuele media :

· samen met De Persgroep controleert Roularta de VMMa die de volgende televisie- en radiozenders overkoepelt :

- VTM
- 2BE
- JIMtv
- de radiozenders  Q-music et 4 FM
· daarnaast bezit de groep onder meer ook nog de volgende activiteiten :

- Kanaal Z (televisiezender met financiële informatie)
- VTV (CD’s, CD-ROM’s en DVD’s)

- heel wat regionale televisiezenders

In 2006 en 2007 is de rentabiliteit van VMMa verbeterd dankzij  stevige kostenverminderingen. Maar de resultaten van Roularta leden nog onder de onophoudelijke verliezen van Kanaal Z en  VTV.

Omdat de Belgische markt waarop Roularta actief is globaal genomen verzadigd is, heeft de groep de jongste vijf jaar haar groei gevoed via een actief beleid van overnames van buitenlandse gedrukte media, voornamelijk in Frankrijk. Zo verwierf de groep in 2006 GEE (L’Express), een onderneming die nu goed is voor 27% van de globale omzet. 

                                 

SWOT ROULARTA

De SWOT analyse van een entiteit brengt haar sterktes (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) in kaart.

Sterktes

• Leider op de Belgische markt  

• Exploiteert marktniches in de gedrukte media (publicaties voor senioren,…)

• Schaalvoordelen tussen de verschillende media

Kansen

• Mooi potentieel voor de ontwikkeling van gratis kranten

• Geografische expansie

• Belangstelling van RTL voor de televisieactiviteiten

• Ontwikkeling van de websites, alleen of samen met een partner (Vlan.be)

Zwaktes
• Zeer beperkte groeimogelijkheden in België (2/3 van de omzet)

• Nogal afhankelijk van de conjunctuurcyclus (advertenties zijn goed voor bijna 60 % van de omzet)

• De kosten voor de televisieprogrammering stijgen structureel

Bedreigingen

• de generalistische televisie staat onder druk door een veelheid van zenders en door internet

• RTL wil zich inplanten in Vlaanderen

• Er zijn risico’s verbonden aan de integratie van de overgenomen bedrijven (de herstructurering van het Franse L’Express verloopt trager dan verwacht).

                                     

ROULARTA : DE CIJFERS  

(1)

Dividend 
2007

0,56

Verwacht dividend voor
2008

0,56

Verwacht dividend voor 2009

0,60

(2)

Winst per aandeel  2007

1,49

Verwachte winst per aandeel voor
2008

2,94

Verwachte winst per aandeel voor
2009

2,80

(3)

Boekwaarde lopend boekjaar  

27,65

Tastbare boekwaarde  lopend boekjaar

21,70

(4)

Gearing
77,5

Return op 5 jaar  (per jaar) : 4,2

Koers op het ogenblik van de analyse  : 29,45 EUR

(1)  netto in  EUR; (2) in EUR; zonder niet-recurrente elementen;  (3) in EUR; (4) : in %

 

Koers van ROULARTA (in EUR)

 

 

 

De vorige herstructureringen (in 2002) wierpen vruchten af. Maar gezien de zwakke perspectieven voor de interne groei en de structurele bedreigingen die wegen op de toekomst van de generalistische televisiezenders, staat de koers nu onder druk. De huidige verslechtering van de situatie op de advertentiemarkt doet het aandeel nog meer terrein verliezen.
Het aandeel blijft te duur.
VERKOPEN.
          

 

                                     

 

Deel dit artikel