Analyse
In het kort 9 jaar geleden - maandag 23 juni 2008

Wat is er gebeurd tussen 13 en 20 juni 2008 ? Meer nieuws over aandelen...

Variaties tussen de slotkoersen van 13/06 en 20/06/08 in lokale munt.

BARCLAYS BANK (-3,1 %; 308,25 p.) • Kopen
Kapitaalverhoging van 4 miljard pond in het verschiet : eerst voor vermoedelijk Aziatische investeerders, later misschien ook voor de aandeelhouders.

BASF (-5,2 %; 89,92 EUR) • Houden
Nieuw programma van inkoop van eigen aandelen (3 miljard euro tussen dit en 2010, dit is 7 % van de beurskapitalisatie).

D’IETEREN (-0,2 %; 174,42 EUR) • Verkopen
Dochter Belron (autoruiten) neemt het Amerikaanse Diamond Glass over waardoor haar verkoop in de VS (1/3 van de omzet) met 10 % toeneemt en de geografische dekking verbetert. We handhaven onze winstramingen voor D’Ieteren.

DEXIA (-14,6 %; 11,97 EUR) • Kopen
De koers ging zwaar onderuit nadat een speculant de gezondheid van de Amerikaanse dochter FSA (obligatieverzekeraar ) in twijfel trok. De groep beweert dat ze niet is blootgesteld aan de meest riskante activa, maar volgens ons bestaat de kans dat ze waardeverminderingen moet doorvoeren. We schroeven onze ramingen terug.

EADS (-6,9 %; 13,18 EUR) • Verkopen
Het recente contract met het Amerikaanse leger (35 miljard dollar) staat op de helling : de klacht van Boeing kan tot een nieuwe aanbesteding leiden.

VAN DE VELDE (+1,6 %; 29,45 EUR) • Verkopen
Neemt het Spaanse Andres Sarda over, wat de omzet met 10 % aandikt en op termijn synergiemogelijkheden schept. Maar de prijs is hoog en de bijdrage tot de winst aanvankelijk zeer beperkt.

VEOLIA ENVIRONNEMENT (-9,1 %; 35,93 EUR) • Verkopen
De voor 2008 beoogde winstgroei (10 %) zal moeilijk haalbaar zijn (euro, olie). Goede vooruitzichten op langere termijn, maar duur aandeel.

THENERGO  • Beursintroductie. Niet intekenen.
Behoudens vervroegde afsluiting loopt de intekenperiode tot 7 juli op Euronext Brussel. Belgisch bedrijf dat zich specialiseert in de opwekking van elektriciteit en warmte op basis van aardgas en hernieuwbare grondstoffen zoals biogas, bio-olie, hout en afval. De groep neemt samen met partners (landbouwsector, lokale overheden…) het volledige project voor haar rekening, van het ontwerpen van de centrales tot de verkoop van de stroom. De kapitaalverhoging (tot 81 miljoen euro) is nodig om haar projecten te financieren. Zo wil ze haar elektriciteitsproductie tegen april 2009 met 55 % uitbreiden, waarvan 37 % “groene” energie. Thenergo heeft ambitieuze plannen en de partnerconstructie van de meeste projecten beperkt de risico’s, maar de prijs (10,50 à 11,80 EUR) lijkt ons te hoog.

Deel dit artikel