Analyse
De banksector in het Verenigd Koninkrijk 9 jaar geleden - vrijdag 27 juni 2008

Diverse advieswijzigingen.

De banksector in het Verenigd Koninkrijk

De Britse vastgoedsector zit in een zware crisis. De prijzen blijven maar dalen (nog -2,4 % in mei na -15 % in avril) en het aantal toegestane vastgoedkredieten stort in (-50 % in april). En elke dag verflauwt de hoop op een nakend herstel. Inderdaad, door het hoge inflatiepeil kan de centrale bank haar rentevoeten niet verlagen, de economische groei zal ten vroegste vanaf eind 2009 opnieuw een boost krijgen en de gezinnen hebben erg veel schulden. Volgens ons zullen er in de tweede helft van 2008 en in 2009 een steeds groter aantal mensen hun hypotheekleningen niet kunnen afbetalen. De Britse banken betalen uiteraard het gelag van deze situatie. En al zitten de zwaarst getroffen banken niet in onze selectie, de Britse aandelen die wij volgen zullen niet aan de gevolgen van de crisis ontsnappen. We hebben onze winst- en dividendverwachtingen voor de komende jaren bijgevolg verminderd en de risicograad aangepast.

Voor sommige aandelen brengt dit ook een advieswijziging mee.

· Barclays en Royal Bank of Scotland
Van de financiële aandelen die wij volgen zijn dit de banken die het meeste gevaar lopen.
We schrappen ze van ons aankooplijstje.
Houden.
· HSBC
Dankzij haar sterke positie in de opkomende landen, vooral in China, is deze bank minder kwetsbaar, maar de winst zal toch onder druk staan.
Niet meer kopen.
Houden.
· Allied Irish Bank
Wegens erg actief op de Britse en de Ierse vastgoedmarkt, voor het ogenblik niet meer interessant.
Houden.

Lloyds TSB staat er ons inziens beter voor. Hoewel het versnellen van de crisis niet ongemerkt zal blijven, vinden wij de groep beter gewapend. Zelfs met onze verlaagde winstramingen lijkt het aandeel ons nog interessant.
U mag nog altijd kopen.

Deel dit artikel