Analyse
Alstom 9 jaar geleden - maandag 16 juni 2008

Bogend op haar veelbelovende en weinig cyclische activiteiten geeft de groep blijk van optimisme.

Mooie toekomst, maar koers te hoog

Bogend op haar veelbelovende en weinig cyclische activiteiten geeft de groep blijk van optimisme. Het aandeel is echter duur en vrij riskant.
VERKOPEN.

Het blijft orders regenen (+23 % in het op 31/03/08 afgesloten boekjaar), zowel in de energiepoot (70 % van het bedrijfsresultaat) als in de divisie transport (30 %). De groep blikt de crisis onbevreesd in de ogen. Dankzij de hoge energieprijzen, de toenemende milieuverplichtingen (CO2) en de dynamische vraag vanuit Azië zijn de vooruitzichten voor de verkoop van systemen om energie op te wekken (elektrische centrales, turbines,   ) en van uitrustingen voor spoortransport op lange termijn uitstekend. De rentabiliteit van de groep blijft bovendien zienderogen toenemen dankzij de kostenverlagingen en het feit dat de groep een grotere selectiviteit aan de dag legt bij de keuze van haar contracten. Zo is de bedrijfsmarge op drie jaar tijd van 3,6 naar 7,7 % gegaan. Voor 2009/10 heeft de groep haar doelstelling tot 9 % opgetrokken. Dat is echter nog altijd minder dan bij haar grote rivalen (Siemens, General Electric) zodat Alstom via overnames in omvang probeert toe te nemen. De groep aast al een tijdje op Areva (kernernergie), maar de kans op succes is gering (tegenstand directie Areva, complex dossier). De synergiemogelijkheden lijken overigens beperkt. We ramen de winst per aandeel over 2008/09 op 7,35 EUR en over 2009/10 op 8,60 EUR.

Koers op het moment van de analyse : 159,69 EUR

Alstom is een Franse industriële groep, actief in energie- en milieuvoorzieningen (centrales, alternatoren, turbines, installaties om milieuverontreiniging tegen te gaan), in de dienstverlening aan elektriciteitsmaatschappijen en in transportvoorzieningen (trams, treinen, HST…). De afdeling scheepsbouw werd verkocht.

Deel dit artikel