Analyse
Intervest Retail 10 jaar geleden - maandag 5 mei 2008

Zoals verwacht waren de cijfers over 2007 rampzalig, vooral onder invloed van het in november verkochte « Factory Shopping Messancy » (FSM).

Zoals verwacht waren de cijfers over 2007 rampzalig, vooral onder invloed van het in november verkochte « Factory Shopping Messancy » (FSM). De winst daalde van 1,97 EUR per aandeel in 2006 tot 1,46 EUR. Het nettodividend dat eind mei wordt uitbetaald, bedraagt 1,2495 EUR, tegenover 1,6745 EUR in 2007 en zelfs nog 2,159 EUR in 2005, vóór FSM negatief op de resultaten begon te wegen. Een positieve verassing was dan weer de sterke opwaardering van de rest van de portefeuille, die het zware verlies als gevolg van de verkoop van FSM en andere gebouwen kon compenseren. De bezettingsgraad van de gebouwen in de portefeuille bedraagt meer dan 99 %. Men mag dus verwachten dat het ergste achter de rug is, en dat de resultaten de komende jaren aanzienlijk beter zullen zijn, zonder evenwel opnieuw het niveau van 2004 of 2005 te halen. Voor 2008 en 2009 verwachten we respectievelijk een winst per aandeel van 1,92 EUR en 2,02 EUR en nettodividenden van 1,63 EUR en 1,71 EUR. Een overname door Retail Estates lijkt voorlopig niet meer aan de orde, omdat moederbedrijf Vastned Retail onder druk van zijn aandeelhouders liever de hele vastgoedportefeuille verkoopt dan die op te splitsen in stukken. U mag deze correct gewaardeerde bevak houden.

Deel dit artikel