Analyse
ENI 10 jaar geleden - vrijdag 9 mei 2008

De hoge olieprijs duwde de winst in het eerste kwartaal iets hoger dan we verwachtten.

Resultaat gestut door de olieprijs

De hoge olieprijs duwde de winst in het eerste kwartaal iets hoger dan we verwachtten. Het aandeel blijft correct gewaardeerd.
HOUDEN.

Het resultaat van het eerste kwartaal kwam stukken hoger uit dan vorig jaar : de omzet nam met 29,2 % toe, de bedrijfswinst steeg met 21 % en de winst per aandeel (uitzonderlijke elementen inbegrepen) met 28,3 %. Die mooie cijfers waren het gevolg van de stijging van de olieprijs die gemiddeld 68 % hoger lag dan in het eerste kwartaal van 2007 (of 46,5 % als men rekening houdt met de wisselkoerseffecten). Die evolutie kwam uiteraard de afdeling exploratie & productie het meest ten goede, die bovendien profiteerde van een stijging van de productie (+3,6 % ten opzichte van het eerste kwartaal 2007). De verkoop van gas liep eveneens goed (+9,3 %). In de raffinageafdeling viel de winst echter met meer dan 40 % terug. Al bij al zeer behoorlijke kwartaalresultaten die onze verwachtingen iets overtroffen. We trekken onze winstramingen dan ook lichtjes op, van 2,63 tot 2,70 EUR per aandeel voor 2008 en van 2,71 tot 2,73 EUR voor 2009. Wat het Russische Gazprom betreft, zijn de betrekkingen goed, maar in Turkmenistan hangen er mogelijk problemen in de lucht : de plaatselijke regering lijkt de exploitatiecontracten die ENI in de wacht wist te slepen te willen herzien, uiteraard in haar voordeel…

Koers op het moment van de analyse : 25,58 EUR

De Italiaanse groep ENI is actief in olie (exploratie en productie, raffinage en distributie, petrochemie) en gas (transport en distributie) en produceert ook elektriciteit.

Deel dit artikel