Analyse
Veolia Environnement 10 jaar geleden - maandag 7 april 2008

Ondanks de economische vertraging houden alle activiteiten goed stand, maar door de financiële crisis zou de schuldenlast zorgen kunnen baren.

Opletten voor financiële lasten

Ondanks de economische vertraging houden alle activiteiten goed stand, maar door de financiële crisis zou de schuldenlast zorgen kunnen baren.
Duur aandeel.
VERKOPEN.

Hoewel de vorige maand gepubliceerde resultaten voor 2007 ontgoochelden (rendabiliteit aangetast door de massale investeringen), blijven de prestaties en de vooruitzichten voor alle activiteiten goed (water, milieuzorg, energie & transport). Veolia houdt dan ook vast aan zijn doelstellingen: op middellange termijn een gemiddelde omzetgroei van 8 à 10 % per jaar en voor 2008 een winststijging van meer dan 10 %, ondanks de economische vertraging. De groep wil in 10 jaar tijd in omvang verdubbelen. Met dat doel voor ogen werden er in 2007 voor meer dan 4 miljard euro overnames gedaan, o.a. van Sulo, de Duitse nummer twee in huisvuilophaling. Die agressieve strategie heeft als gevolg dat de schuldenlast nog een hele tijd hoog zal blijven. Op zich kan de groep dat wel aan (veel langetermijncontracten die recurrente inkomsten opleveren) maar door de financiële crisis en de verslechtering van de kredietvoorwaarden zullen de financiële lasten (1/3 v.h. bedrijfsresultaat 2007) die aan die schulden verbonden zijn wellicht toenemen en wegen op de toekomstige winst. Voor 2008 mikken we nu op een winst per aandeel van 2,34 EUR, voor 2009 tippen we op 2,65 EUR (2,59 en 2,90 EUR vóór de publicatie van de resultaten begin maart).

Koers op het moment van de analyse : 46,80 EUR

De Franse groep Véolia is wereldleider in diensten die verband houden met water (distributie, afvalwaterbehandeling) en de nummer twee in de wereld in afvalbehandeling. Ze beschikt ook over een divisie transport (openbaar net voor personenvervoer, personenvervoer op aanvraag, goederen) en over een divisie energiediensten (energiebeheer in collectiviteiten en ondernemingen,…).

Deel dit artikel