Analyse
Deceuninck : SWOT 10 jaar geleden - donderdag 17 april 2008

Activiteiten, SWOT en sleutelcijfers.
De sterke posities van de Belgische specialist van de PVC op een aantal groeimarkten redden momenteel de meubelen, maar de zwakke economische toestand in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk kan de winst beteugelen.

Wie is Deceuninck ?

De groep Deceuninck is wereldwijd actief en ontwerpt en produceert profielen in PVC voor deuren en vensters en andere PVC-producten voor de bouwsector. De groep koopt PVC in poedervorm aan en mengt die met een tiental additieven om zo haar grondstof te maken : de compound. Deze compound wordt vervolgens geëxtrudeerd. Dat berekent dat hij zijn vorm krijgt via een warmteprocedé met de hulp van machine die door Deceuninck zelf is ontwikkeld om op die manier profielen te maken. De profielen worden daarna afgewerkt (met kleur, UV-film en andere bekledingen) en geleverd aan de klanten die instaan voor de assemblage tot eindproducten die dan worden verkocht aan de eindgebruikers.

De jongste jaren realiseerde Deceuninck een aanzienlijke groei, dankzij een agressief expansiebeleid en heel wat overnames. De groep is actief in 75 landen in Europa, Noord-Amerika en Azië en kan door haar omvang gebruik maken van heel wat schaalvoordelen (ontwerp van machines, logistiek, marketing). Een en ander zorgt tegelijk ook voor een vrij sterke onderhandelingspositie bij de leveranciers.

De strategie van Deceuninck is voornameliijk gericht op het aanzwengelen van de verkoopcijfers. De groep mikt daarvoor op sterke groeimarkten, met name in Oost-Europa en Turkije. Voor de meer mature markten ontwikkelt Deceuninck producten met meer toegevoegde waarde (bijvoorbeeld meer en meer gekleurde producten) en verbreedt de groep haar gamma met bijkomende producten (die goed zijn voor 12 % van de omzet) zoals composiethout (een mix van hout en PVC) dat wordt gebruikt op terrassen en in ander buitenhoutwerk.

Als gevolg van de olieprijsstijging is de jongste tijd ook de prijs van het PVC aanzienlijk toegenomen. Deceuninck heeft het echter moeilijk om de prijsstijgingen door te rekenen in zijn verkoopprijzen. In het jaar 2006 leed de groep zelfs voor het eerst sinds ze in 1985 naar de beurs ging, verlies. Om de marges te ondersteunen zijn er sinds drie jaar dan ook herstructureringen aan de gang, maar die verlopen trager dan voorzien. Temeer omdat de Britse markt, waar de PVC-profielen goed zijn voor 80 % van de markt, verzadigd is, en omdat de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten daar een rem zet op de verkopen. Gelukkig kan Deceuninck wel garen spinnen bij de grote vraag op de volop in ontwikkeling zijnde markten in Oost-Europa en Turkije. Toch achten wij het gevaar groot dat de groep haar nochtans al tot 2010 uitgestelde doelstellingen van een omzet van 850 miljoen euro en een EBITDA van 16 %, niet zal halen.

   

SWOT DECEUNIINCK

De SWOT-analyse van een entiteit, gaat over haar sterktes (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingnen (Threats).

Sterktes/Kansen
· Behoort tot de wereldleiders in de sector : nr. 2 in de VS en in Europa, nr. 1 in België, Frankrijk en de Tsjechische Republiek.  
· PVC wint marktaandeel op hout, dat meer onderhoud vergt, en op aluminium, dat duurder is.
· Aanwezigheid op sterke groeimarkten : Oost-Europa en Turkije (waar Deceuninck nr. 2 is met een marktaandeel van 15 %).
· Uitbreiding van het gamma (composiethout).
· De toenemende productie van ruw PVC in Azië kan op termijn de kosten beperken.

Zwaktes/bedreigingen

· Blootstelling aan de prijsschommelingen van PVC : de meeste verkoopcontracten voorzien niet automatisch in een aanpassing van de verkoopprijs aan de gestegengrondstoffenprijzen.

· Grote afhankelijkheid van de Amerikaanse vastgoedmarkt, die volop in crisis verkeert.
· Gevoeligheid voor de koersschommelingen van de dollar (14 % van de omzet) en van de Turkse lira (16 % van de omzet).
· Stijging van de petroleumprijs waardoor de PVC-prijs zeer hoog blijft.
· Doelstellingen voor 2010 zijn te ambitieus.

DECEUNINCK : DE CIJFERS

(1)

Dividend  
voor 2007

0,18

Verwacht dividend voor 2008

0,21

Verwacht dividend voor
2009

0,26

(2)

Winst per aandeel  2007

0,25

Verwachte winst per aandeel voor 2008

0,45

Verwachte winst per aandeel voor 2009

1,10

(3)

Boekwaarde lopend boekjaar

9,21

Tastbare boekwaarde lopend boekjaar

8,30

(4)

Gearing

99,6 

Return op 5 jaar  (per jaar)

-6,2

Koers op het moment van de analyse : 12,82 EUR

(1)     Netto in en EUR ; (2) in EUR; zonder niet-recurrente elementen ; (3) in EUR ; (4) in %

  

Koers van DECEUNINCK (in EUR)

Sinds twee jaar heeft de koers van het aandeel het vrij moeilijk. De sterke posities op een aantal groeimarkten en de aan de gang zijnde herstructureringen redden momenteel weliswaar nog wat de meubelen, maar de zwakke economische toestand in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk kan voort een rem zetten op de verkoop en de winst beteugelen. De doelstellingen van de groep lijken ons te ambitieus.  
Het aandeel is duur.  
VERKOPEN.

Deel dit artikel