Analyse
Vinci 10 jaar geleden - maandag 3 maart 2008

De toekomstige behoeften aan infrastructuur voor transport, energie, communicatie enz. staan borg voor verdere groei. Daarnaast put Vinci steeds meer regelmatige inkomsten uit concessies van autowegen, parkings en luchthavens.

Uitstekende vooruitzichten 2008

De toekomstige behoeften aan infrastructuur voor transport, energie, communicatie enz. staan borg voor verdere groei. Daarnaast put Vinci steeds meer regelmatige inkomsten uit concessies van autowegen, parkings en luchthavens. Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

Vinci heeft er zoals verwacht een goed jaar op zitten. De omzet steeg met 16,9 % (11,7 % interne groei ) en overschreed – o.m. dankzij een aantal belangrijke overnames – nu al de kaap van 30 miljard euro die tegen 2009 was vooropgesteld. De winst ging 14,4 % hoger. Als we geen rekening houden met een aantal eenmalige elementen in 2006 bedroeg de groei zelfs 23,6 % (3,12 EUR per aandeel). Het brutodividend stijgt met 14,7 % tot 1,52 EUR (waarvan 0,47 EUR in december als voorschot werd uitgekeerd). Ook de vooruitzichten voor 2008 blijven uitstekend : de resultaten zullen ten volle profiteren van de overnames uit 2007 (volledig jaar in de boeken), het orderboekje in de divisies bouw, wegenbouw en energie is goed gevuld (+20 % goed voor 10 maanden activiteit), terwijl bij de concessies de nieuwe stukken autosnelweg en de hogere toltarieven de inkomsten zullen doen toenemen. Voor 2008 mikt Vinci dan ook op een groei van zowat 10 %, wat ons realistisch lijkt. Voor 2008 hebben we onze winstraming lichtjes verlaagd van 3,79 naar 3,74 EUR per aandeel. Voor 2009 houden we het op 4,21 EUR.

Koers op het moment van de analyse :  45,96 EUR

De Franse groep Vinci is actief in de bouw, in grote infrastructuurwerken en in de uitbating van autowegen, parkings, enz.; heeft 45,4% van CFE in handen.

Deel dit artikel