Analyse
Sioen : SWOT 10 jaar geleden - donderdag 20 maart 2008
Sioen werkte de laatste jaren hard aan een weerwoord en de ijzersterke resultaten over 2007 bewijzen dat de groep erin geslaagd is het tij te keren.

Wie is Sioen Industries ?

- Sioen Industries is wereldmarktleider in gecoat technisch textiel, marktleider in industriële beschermkledij, nichespecialist in fijnchemicaliën en één van de belangrijkste wereldspelers in de verwerking van technisch textiel tot halffabrikaten en technische eindproducten.
- De activiteiten van Sioen zijn opgesplitst in vier divisies.
De coating divisie gaat van de extrusie van garens (spinnen) over het weven van technisch doek tot het coaten met diverse polymeren en is met 44,8 % van de groepsomzet veruit de grootste.
De apparel divisie (18,4 %) is gespecialiseerd in de ontwikkeling en fabrikatie van beschermkledij voor brandweer, leger, wegenwerkers, spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen, sporters, reddingswerkers, dokters…
De chemicals divisie (14,2 %) produceert inkten, vernissen, pigmentpasta’s en granulaten voor gebruik in industriële toepassingen.
De industrial applications divisie (22,6%)  staat in voor de verwerking en de zware confectie van de gecoate weefsels en van PVC-folies : dekzeilen voor vrachtwagens, camouflagedoeken, filters, tenten, rolpoorten, schuifgordijnen, vijverfolies, snijden van airbags en deurpanelen voor auto’s…
- De in 1960 opgerichte groep met hoofdzetel in België is met 38 filialen aanwezig in 14 landen en verkoopt haar producten in meer dan 80 landen. Er zijn productiefaciliteiten in Europa (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Duitsland, Polen, Roemenië en Oekraïne), in Afrika (Tunesië) en Azië (Indonesië).
- In Europa bedraagt Sioens marktaandeel 60 % voor het zeildoek gebruikt voor dekzeilen van vrachtwagens in het algemeen en 40 % voor de volledige afgewerkte dekzeilen voor vrachtwagens. Zowat de helft van de groepsomzet wordt in Duitsland, Frankrijk en België gerealiseerd.

SWOT van  SIOEN

De SWOT analyse van een entiteit omvat de sterktes (Strengths), de zwaktes (Weaknesses), de kansen (Opportunities) en de bedreigingen (Threats).

Sterktes – Kansen
-
leider in strategische markten
- gediversifieerde productportefeuille
- verticale integratie (van garen tot afgewerkt product)
- focus op innovatie en R&D
- technische expertise
-  moderne productiefaciliteiten
• • •

Zwaktes – Bedreigingen
-sterk afhankelijk van grondstoffenprijzen (afgeleide producten aardolie)
- sterk afhankelijk van vrachtwagensector en overheidscontracten (beschermkledij)
-sterk afhankelijk van economische conjunctuur
- erg kapitaalintensief
- weinig visibiliteit op het orderboekje

          

SIOEN INDUSTRIES : DE CIJFERS

(1)

Dividend voor 
2007

0,34

Verwacht dividend voor 
2008

0,38

Verwacht dividend voor 
2009

0,42

(2)

Winst per aandeel voor 2007

0,90

Verwachte winst per aandeel voor  2008

1,08

Verwachte winst per aandeel voor  2009

1,19

(3)

Boekwaarde lopend boekjaar

7,08

Tastbare boekwaarde  lopend boekjaar

6,24

(4)

Gearing

114,1

Return op 5 jaar  

12,2

 1) netto in  EUR ; (2) in EUR; zonder niet-recurrente elementen ; (3) in EUR ; (4) in %

Koers van Sioen (in EUR) 

Rond 2000 begon de groei te sputteren en kalfden de winstmarges af. Sioen werkte de laatste jaren hard aan een weerwoord en de ijzersterke resultaten over 2007 bewijzen dat de groep erin geslaagd is het tij te keren.Sioen slaagde erin de winstmarges te verbeteren door een doorgedreven productie-efficiëntie (o.a. hogere capaciteitsbezetting en kostenbeperking), door talrijke innovaties ( (her)ontwikkeling van (ver)nieuw(d)e producten, nieuwe productsamenstelling, gebruik van nieuwe materialen) en door haar verkoopprijzen te verhogen waardoor de gestegen grondstoffenkosten gecounterd konden worden. De toekomst oogt ons inziens dan ook mooi. De stijgende vrachtwagenverkoop zal de vraag naar dekzeilen de komende jaren blijven ondersteunen. Daarnaast blijft Sioen dankzij haar via haar onderzoek en ontwikkeling opgebouwde expertise en know how voortdurend uitpakken met vernieuwende producten en blijft zo de concurrentie een voetje voor. In plaats van zich op een massaproduct te werpen, mikt ze dan ook doelbewust op relatief kleine volumes maar van producten met hoge graad van techniciteit (nichemarkten) met hoge toegevoegde waarde en dito winstmarges.
Goedkoop aandeel.
KOPEN.

Deel dit artikel