Analyse
Sioen 10 jaar geleden - woensdag 19 maart 2008

Sioen heeft een topjaar achter de rug. Maar ook de toekomst van de technisch textielspecialist oogt mooi.

Resultaten nog beter dan verwacht

Sioen heeft een topjaar achter de rug. Maar ook de toekomst van de technisch textielspecialist oogt mooi. Zo zal ondermeer de stijgende vrachtwagenverkoop de vraag naar dekzeilen blijven ondersteunen en worden almaar nieuwe niches aangeboord. Goedkoop aandeel.
KOPEN.

We hadden al gerekend op een fors herstel en uitstekende jaarresultaten maar met een stijging van de omzet met 12,6% en van de winst met 57,9% deed Sioen het in 2007 uiteindelijk nog een stuk beter dan verwacht. Het dividend wordt zelfs met 73,1% opgetrokken tot 0,3375 EUR netto. De groep profiteerde vooral van de hoogconjunctuur in de transportsector en de daarmee gepaard gaande vraag naar trailers en afdekzeilen. De omzetgroei werd tevens mee ondersteund door drie overnames in de verf- en inktensector. Daarnaast slaagde Sioen erin de winstmarges te verbeteren door een doorgedreven productie-efficiëntie (o.a. hogere capaciteitsbezetting en kostenbeperking), door talrijke innovaties ( (her)ontwikkeling van (ver)nieuw(d)e producten, nieuwe productsamenstelling, gebruik van nieuwe materialen) en door haar verkoopprijzen te verhogen waardoor de gestegen grondstoffenkosten gecounterd konden worden. Ook voor 2008 is de groep optimistisch gestemd en mikt ze op verdere groei. Sioen vreest immers de vertragende economie niet : doordat veel bedrijven de voorbije jaren hun productie verschoven naar Centraal- en Oost-Europa komt er structureel meer vrachtwagenverkeer. Ook wij hebben onze winstramingen fors opgetrokken van 0,86 EUR naar 1,08 EUR per aandeel voor 2008 en van 0,96 EUR naar 1,19 EUR voor 2009.
Zie ook onze analyse SWOT .

Koers op het moment van de analyse : 8,86 EUR

De Belgische groep Sioen is gespecialiseerd in gecoate weefsels (tenten, …) en technisch textiel (beschermingskledij, afdekzeilen vrachtwagens, filters, airbags,…).

Deel dit artikel