Analyse
Onder de loep : Barco 10 jaar geleden - maandag 31 maart 2008

Nu de herstructureringen eindelijk zijn afgerond, kan het management weer ten volle focussen op rendabele groei.

Barco heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug. De groep ontgoochelde de beleggers meermaals door te optimistische vooruitzichten die (door interne of externe oorzaken) niet konden worden gerealiseerd. Nu de herstructureringen eindelijk zijn afgerond, kan het management weer ten volle focussen op rendabele groei. De groep staat financieel alleszins stevig in haar schoenen, maar de zwakke dollar blijft voorlopig een pijnpunt en een toch niet te verwaarlozen risicofactor die bij de aan de gang zijnde “revalidatie” nog altijd roet in het eten kan gooien.
Het aandeel is niettemin goedkoop.
KOPEN.

Een beetje geschiedenis
Barco of “Belgian American Radio Corporation” werd in 1934 in Poperinge opgericht en was oorspronkelijk gespecialiseerd in het assembleren van radio’s met componenten uit de Verenigde Staten.
Een eerste diversificatie kwam er met de ontwikkeling van een automatisch procescontrolesysteem voor weefmachines. Later legde de onderneming zich ook toe op het vervaardigen van monitoren voor televisiestudio’s, van televisietoestellen en van projectoren voor grote schermen. Ook allerhande industriële projecten met focus op spitstechnologie werden aan de activiteiten toegevoegd.
In 1981 werd de groep opgesplitst in Barco Electronic (consumentenelektronica) en Barco Industrie (hightech-elektronica voor visualisatie en procescontrole). In 1986 en 1987 werden beide bedrijven naar de beurs gebracht en in 1989 fuseerden ze opnieuw. In de jaren 90 kwam de eengemaakte groep dankzij talrijke overnames in een ware groeiversnelling terecht en werd ze met vestigingen in vele landen een echte internationale speler.
Op het einde van de jaren negentig kwam er een einde aan de ongebreidelde groei : de motor begon serieus te sputteren en Barco kampte met diverse problemen op structureel en organisatorisch vlak. De winstmarges kalfden af en de resultaten kelderden. Sindsdien werden verschillende activiteiten weer afgesplitst (zoals BarcoNet in 2000) of verkocht en rolde de technologiegroep van de ene reorganisatie in de andere. In 2002 nam uiteindelijk een nieuwe topman de touwtjes in handen. Begin 2008 werden de laatste herstructureringen afgerond en kon Barco met een propere lei een nieuw tijdperk aanvangen.

Activiteiten
Met de verkoop eind 2007 van het laatste stuk van de voormalige toeleveringsafdeling en van de productiesite van de vroegere divisie Barco Vision was de hervormingsoperatie voltooid. Sindsdien focust Barco nog uitsluitend op visualisatieoplossingen en beeldverwerking. De activiteiten van “het nieuwe” Barco zijn ondergebracht in drie kerndivisies :
· Media & Entertainment
Barco behoort tot de wereldtop voor geavanceerde projectie- en LED-displayoplossingen voor de media & entertainmentindustrie. De groep biedt op maat gemaakte oplossingen voor professionele markten, gaande van digitale cinema – o.m. Kinepolis ! – tot grootschermvisualisatie voor entertainment (o.m. grote concerten) of bedrijfsevenementen (bijv. het autosalon), over installaties in pretparken en sportstadions en lichtreclames.
· Security & Monitoring
Barco is wereldwijd een toonaangevende speler op het vlak van oplossingen voor controlekamers voor radio en televisie, telecommunicatie, nutsbedrijven, procescontrole, verkeersbeheer en militaire operaties. Barco’s grootschermvisualisatiesystemen, die signalen en informatie in realtime in beeld brengen, zijn geoptimaliseerd voor controletoepassingen waarbij informatie de klok rond beschikbaar moet zijn. Onder de belangrijkste afnemers zijn grote namen te vinden zoals Siemens, Thales, Bombardier, Thomson, Boeing…die de systemen van Barco in hun eigen producten integreren. In enkele gevallen verkoopt de groep rechtstreeks aan de eindgebruikers. Hier vinden we bijvoorbeeld de namen van Belgacom, CNN, BBC, NMBS, Aéroports de Paris, National Grid, de Royal Navy …
· Medical Imaging
Barco levert visualisatieoplossingen voor besluitvorming in levenskritische omstandigheden. Deze oplossingen omvatten performante hogeresolutiedisplaysystemen en softwareoplossingen voor medische beeldvorming. In deze markt bekleedt Barco een leidinggevende positie. De systemen worden toegepast in PET-scanners, digitale mammografietoestellen, voor de digitale archivering en communicatie van medische beelden enz. In het klantenbestand met meer dan 150 namen zitten o.m. Agfa, Dell, General Electric, Philips…

Daarnaast is Barco ook nog actief in twee minder strategische domeinen :
· Presentation & Simulation
Barco is toonaangevend in het maken en integreren van displayproducten en oplossingen voor simulatie, virtuele realiteit, edutainment en presentatie. Typische toepassingsdomeinen voor de Barcotechnologie zijn vlieg- en andere simulatoren, het ontwerpen van auto’s, wetenschappelijk onderzoek, olie- en gasontginning, onderzoekscentra, planetaria, congrescentra en auditoria.
· Avionics
Barco biedt een uitgebreid gamma kwalitatief hoogstaande visualisatie- en beeldverwerkingsystemen aan voor kritische luchtvaarttoepassingen.

OMZET PER DIVISIE IN 2007

 

Strategie
Nadat ze zich in de jaren 90 verslikte in een wildgroei van hoogtechnologische maar los van elkaar staande activiteiten – in 1999 waren er niet minder dan 45 subdivisies – wil de groep zich voortaan toeleggen op drie strategische markten met aanzienlijke groeimogelijkheden waar ze tot de marktleiders (nr. 1 of nr. 2) behoort.

 

Jaarlijkse marktgroei(2006-2010)

Marktaandeel Barco (2006)

Media & Entertain.

9-14 %

22 %

Medical Imaging

7-10 %

28 %

Security & Monitoring

5-7 %

16 %

In Media & Entertainment worden immers steeds grotere budgetten uitgetrokken voor marketing op grote evenementen (o.a. grote schermen op autosalons) en rukt de digitale cinema langzaam maar zeker op. In Medical Imaging verwacht men de komende jaren een snelle overgang van beelden op papier/negatieven (“hardcopy”) naar digitale beelden (“softcopy”). Voorts neemt het gebruik van digitale beelden (foto’s, scans…) in de medische sector almaar toe en is er een groeiende tendens naar beelden in 3 dimensies (3D). In Security & Monitoring doen de wereldwijde terreurdreiging en het onveiligheidsgevoel de vraag naar bewaking(sbeelden) toenemen. Voorts is er de trend naar efficiëntere en meer gecentraliseerde veiligheids-, bewakings- en monitoringsruimten (bijv. dispatching bij spoorwegmaatschappijen, procescontrole in fabrieken en bij nutsbedrijven).
Daarnaast blijft Barco aanwezig in enkele kleinere nichemarkten met behoorlijk groeipotentieel.
De groep, die aanwezig is in meer dan 90 landen en bijna 3 600 medewerkers telt, blijft voorts uitkijken naar overnames, vooral voor haar drie kerndivisies. Ondanks alle moeilijkheden die Barco het laatste decennium ondervond, bleef de financiële positie kerngezond (nauwelijks schulden en voldoende kasmiddelen om eventuele overnames te financieren). Ook na de geplande kapitaalterugbetaling (wellicht in de tweede jaarhelft) van 70 miljoen euro (5,80 EUR per aandeel) behoudt Barco voldoende flexibiliteit om overnames te realiseren.
Tot slot wordt jaarlijks ten behoeve van productverbetering en ontwikkeling van nieuwe producten ongeveer 10 % van de omzet besteed aan onderzoek en ontwikkeling.

En de wegkwijnende dollar ?
Hoewel Europa nog steeds de belangrijkste afzetmarkt is wordt toch ongeveer 45 % van de omzet in Amerikaanse dollar gerealiseerd. Aangezien Barco het overgrote deel van zijn kosten in euro maakt, weegt de steeds dieper wegzakkende dollar niet alleen op de omzet maar ook op de winstmarges en de resultaten.

GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE OMZET

Ook de concurrentiepositie tegenover ondernemingen uit de VS (en andere dollarlanden zoals uit Azië) staat daarmee uiteraard onder druk. Om geen marktaandelen te verliezen kiest Barco er bewust voor om de prijzen niet te verhogen en dit ten koste van de winstmarges. De technologiegroep slaagde er vorig jaar in haar omzet wereldwijd met 7,9 % te doen groeien, maar zou als de dollar niet was gedaald 10 miljoen euro meer bedrijfswinst gerealiseerd hebben. Hoewel de verkopen in dollar momenteel al voor ± 65 % “natuurlijk” ingedekt zijn, door o.a. fabrieken en onderzoeks- en ontwikkelingseenheden in dollarlanden onder te brengen, wil de groep zich voortaan nog verder indekken tegen wisselkoersschommelingen door nog meer onderdelen te kopen in dollarlanden en meer onderzoek en ontwikkeling te doen in China en India.

Vooruitzichten
In 2008 zal vooral werk gemaakt worden van het verbeteren van de operationele efficiëntie en van het werkkapitaal (minder voorraden, klanten sneller doen betalen) en van de uitbreiding van de product- en concurrentiepositie. Voor de voortgezette activiteiten rekent het management in 2008 op een verdere stijging van de omzet en van de bedrijfswinst.
De komende jaren zou de omzet naar verwachting met gemiddeld 6 à 9% per jaar moeten groeien. Wat de bedrijfsmarge betreft, mikt de groep op termijn weer op 10 à 11 % (tegenover 8,1 % in 2006 en 8,4 % in 2007). Dat lijkt ons ook haalbaar. China, dat door de forse groei van de bestellingen en van de gerealiseerde omzet in 2007 al de tweede grootste afzetmarkt van de groep werd, zal in de toekomst nog aan gewicht winnen. Wij ramen de winst per aandeel voor 2008 op 4,37 EUR en voor 2009 op 4,86 EUR. We mikken op een nettodividend 2008 en 2009 van respectievelijk 1,90 EUR en 2,00 EUR.

Kerncijfers Barco (in EUR)

 

2006

2007

2008 (E)

2009 (E)

Boekwaarde (2007)

Gearing (2007)

Nettodividend

1,725

7,6 (1)

1,90

2,00

27,03 EUR

16,50 %

Winst per aandeel (2)

2,76

4,43

4,37

4,86

Tastbare boekwaarde (2007)

Return on Equity (2007)

Courante cashflow

8,44

8,99

8,95

9,44

22,98 EUR

16,49 %

E = estimated (schatting); (1) nettodividend van 1,80 EUR + 5,80 EUR terugbetaling kapitaal voorzien in het tweede halfjaar 2008; (2) zonder niet-recurrente elementen.

Deel dit artikel