Analyse
Enel 10 jaar geleden - maandag 17 maart 2008

Het resultaat spint garen bij de overname van het Spaanse Endesa. Het businessplan bevat niet veel verrassingen.

Resultaat 2007 en businessplan

Het resultaat spint garen bij de overname van het Spaanse Endesa. Het businessplan bevat niet veel verrassingen. Goedkoop aandeel.
KOPEN.

De omzet lag vorig jaar 13,4 % hoger dan in 2006 en de bedrijfswinst is conform onze verwachtingen met 25 % gestegen. Dankzij hoger dan verwachte financiële resultaten nam de winst per aandeel met 31 % toe tot 0,64 EUR. Het dividend wordt gehandhaafd op 0,49 EUR bruto. Het plan 2008-2012 mikt op een op vijf jaar gecumuleerde bedrijfswinst van 12,05 EUR per aandeel (en raamt de financiële lasten op 2,26 EUR in totaal). Een operationele doelstelling die onze verwachtingen lichtjes overtreft (de kostenbesparingen die voortvloeien uit de overnames blijken groter dan voorzien). Wij hebben onze winstramingen dan ook lichtjes opgetrokken, van 0,61 tot 0,64 EUR per aandeel voor 2008 en van 0,64 tot 0,67 EUR voor 2009. Het plan voorziet bovendien in de handhaving van het dividend op 0,49 EUR bruto. De groep verwacht niettemin liquiditeiten vrij te maken dankzij de verkoop van activiteiten (hoogspanningsnet, activiteiten in duurzame energie, een deel van de participatie in het Russische OGK-5). Met die liquiditeiten kan ze haar schuldenlast verlichten, maar volgens ons zou ze een deel ervan ook kunnen gebruiken om de aandeelhouders iets meer te verwennen dan in het plan voorzien is.

Koers op het moment van de analyse : 6,69 EUR

Enel is de grootste Italiaanse elektriciteitsbedrijf, actief in Europa, Oost-Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en de tweede grootste gasdistributeur van Italië. De groep is overigens ook zeer actief in duurzame energie.

Deel dit artikel