Analyse
Deutsche Bank 9 jaar geleden - maandag 31 maart 2008

Deutsche Bank (DB) zal zijn doelstellingen dit jaar niet halen. Volgens ons heeft de groep minder te duchten van de financiële crisis dan haar collega’s zakenbanken, maar de onzekerheid over de reële impact blijft erg groot.

Winstwaarschuwing

Deutsche Bank (DB) zal zijn doelstellingen dit jaar niet halen. Volgens ons heeft de groep minder te duchten van de financiële crisis dan haar collega’s zakenbanken, maar de onzekerheid over de reële impact blijft erg groot. Het aandeel blijft goedkoop. 
KOPEN.

De financiële crisis heeft zwaardere gevolgen voor de zakenbankactiviteiten dan verwacht, waardoor de voor 2008 vooropgestelde winst niet haalbaar is. Volgens ons zal DB nog belangrijker waardeverminderingen op activa moeten doorvoeren dan wij in februari, bij onze commentaar op de jaarresultaten, zagen aankomen. Bovendien vrezen wij dat de vertraging die we toen in sommige onderdelen van de zakenbank vaststelden, in de loop van het jaar erger zal worden en in 2009 zal aanhouden. Wat de andere activiteiten van de groep betreft, (retailbank, vermogensbeheer, asset management) rekenen we vanaf volgend jaar op een zeker herstel, maar gezien hun geringe gewicht – ze genereren hooguit 30 % van de groepswinst – zal dat niet volstaan om de winstdaling in de zakenbankpoot te compenseren. Daarom hebben we onze winstramingen andermaal verlaagd, van 11,03 tot 9,05 EUR voor 2008 en van 14,18 tot 13,29 EUR voor 2009. Bovendien hebben we de risicograad van v op w gebracht. Toch blijven we ervan overtuigd dat DB het er beter zal afbrengen dan veel andere zakenbanken.

Koers op het moment van de analyse : 71,84 EUR

Deutsche Telekom is de grootste telecomoperator van Duitsland en de vierde grootste mobiele operator in de VS (23 % van de omzet); ook actief in dienstverlening aan bedrijven (19 %).

Deel dit artikel