Analyse
In het kort 9 jaar geleden - maandag 25 februari 2008

Wat is er gebeurd tussen 15 en 22 februari 2008 ? Meer nieuws over aandelen...

Variaties tussen de slotkoersen van 15/2 en 22/2/08 in lokale munt

AT & T (-7,6 %; 34,98 USD)  • Kopen
Koers onder druk wegens vrees voor toename van concurrentie in de mobiele telefonie in de VS.

DANONE (-0,7 %; 52,34 EUR)  • Verkopen
In 2007 nam de omzet op vergelijkbare basis met 10 % toe, maar bleef de winst nagenoeg stabiel (integratie van het volgens ons te duur betaalde Numico). Het geschil met een Chinese partner is nog altijd niet geregeld.

HEINEKEN (-1,8 %; 36,94 EUR)  • Verkopen
Presteerde behoorlijk in 2007, maar de markt verwachtte meer. In 2008 komen er nieuwe besparingen, maar wij blijven sceptisch (dure grondstoffen, integratie van het o.i. iets te duur betaalde S&N). We ramen de winst per aandeel 2008 en 2009 op 2,45 en 2,85 EUR.

IRIS (+6,4 %; 50 EUR)  • Houden
De bedrijfswinst 2007 wordt een meevaller (iets betere verkoopcijfers dan verwacht en vooral perfecte beheersing van de kosten). We mikken nu op 3,02 EUR winst per aandeel voor 2007 (tegen 2,76 voordien). We trekken onze winstramingen 2008 en 2009 met resp. 2 en 8,5 % op.

REED ELSEVIER (+4,7 %; 12,20 EUR)  • Verkopen
De interne groei bedroeg vorig jaar 6 % en de winst per aandeel 0,80 EUR (iets meer dan wij verwachtten). De groep gaat haar (cyclische) divisie business verkopen om het minder conjunctuurgevoelige en groeiende Choicepoint (info en technologie voor verzekeraars) te kunnen overnemen. Een goede, maar volgens ons erg dure operatie.

SEASPAN (-1,1 %; 29,04 USD)  • Kopen
Resultaat 2007 was zoals verwacht. Voor 2008 zijn we voorzichtig (zwakke groei van de vloot). 2009 wordt beter (forse toename aantal schepen).

TF1 (-6,1 %;16,52 EUR)  • Verkopen
Het bedrijfsresultaat 2007 was een tegenvaller (lusteloze reclamemarkt, concurrentie van digitale zenders en van internet). De groep is erg voorzichtig voor 2008.

Deel dit artikel