Analyse
BP : SWOT 10 jaar geleden - donderdag 7 februari 2008

De aan de gang zijnde herstructurering en het feit dat de Britse oliegroep nadrukkelijk aanwezig is in Rusland zijn de twee belangrijkste redenen waarom wij nog altijd in haar toekomst geloven.

Wie is BP ?

- De Britse petroleumreus BP is de derde grootste olie- en gasgroep ter wereld na ExxonMobil en Royal Dutch Shell. De groep is actief in de hele waardeketting van olie en gas (ontginning-productie, raffinage-distributie en petrochemie).
- Tony Hayward is de nieuwe topman die in mei 2007 de teugels van de groep in handen heeft genomen en meteen de grote lijnen aankondigde van een herstructureringsplan dat bedoeld is om in de kosten te snijden, maar vooral om de stuctuur van de groep te vereenvoudigen, wat in de toekomst nieuwe operationele problemen moet vermijden. De resultaten van de groep lijden immers nog steeds onder een reeks vroegere incidenten : een explosie in een belangrijke Amerikaanse raffinaderij, corrosieproblemen op bepaalde pijplijnen in Alaska, vertragingen om met de ontginning van belangrijke olielagen te beginnen, enzovoort.
- De Verenigde Staten zijn erg belangrijk voor de groep (29 % van de omzet in 2007). Kenmerkend is bovendien ook de sterke aanwezigheid in Rusland (25 % van de productie). De druk van de overheid is in dat land weliswaar niet te onderschatten, maar BP heeft er strategische investeringen gedaan voor de toekomst : terwijl het voor oliegroepen steeds moeilijker wordt om de productie te verhogen en de reserves te vernieuwen, geeft de belangrijke aanwezigheid in Rusland toegang tot enorme gasvoorraden.
- De groep lanceerde eind 2007 een dynamische plan om de aandeelhouders te belonen. Tegenover het feit dat de terugkoop van eigen aandelen wordt teruggeschroefd staat immers een sterke verhoging van de dividenden. Voor 2008 wordt een brutodividendrendement van meer dan 5 % verwacht.

   

SWOT van BP

De SWOT-analyse van een bedrijf draait rond haar sterktes (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen.

Sterktes – Kansen
- Gediversifieerde wereldwijde aanwezigheid.
- De prijs voor een vat ruwe olie moet op middellange en lange termijn normaal hoog blijven wat de mogelijkheden voor rendabele investeringen verhoogt (bijvoorbeeld voor de exploratie van olielagen in de diepe zee)
- Lancering van een herstructureringsplan door de nieuwe directie
- Zeer genereus ten aanzien van de aandeelhouders
- Bevoorrechte toegang tot de zeer aanzienlijke gasreserves in Rusland

Zwaktes Bedreigingen
- Heel wat recente operationele problemen
- Sterke stijging van de exploratie- en productiekosten in de sector
- Stijgende belastingen en weer meer nationalisme in de gastlanden
- Toenemende moeilijkheid om de productie te verhogen en nieuwe reserves te vinden
- Het resultaat is erg gevoelig voor de olieprijsschommelingen
- Zware milieuverplichtingen

          

BP : DE CIJFERS

(1)

Dividend
2006

21,07

Verwacht dividend voor  
2007

22,55

Verwacht dividend voor  
2008

27,78

Verwacht dividend voor  
2009

29,50

(2)

Winst per aandeel  2006

59,62

Verwachte winst per aandeel voor 2007

45,80

Verwachte winst per aandeel voor 2008

52,17

Verwachte winst per aandeel voor 2009

50,70

(3)

Boekwaarde

lopend boekjaar

264,30

Tastbare boekwaarde lopend boekjaar

233,80

(4)

Gearing 

25,1

Return op 5 jaar(op jaarbasis)

8,0

(1) bruto in pence ; (2) in pence; zonder niet-recurrente elementen ; (3) in pence ; (4) en %

Koers BP (in pence)

       

De koers (in pence) leed onder een aantal operationele problemen en ook onder de kans op een recessie maar de recente aankondiging van herstructureringsmaatregelen en de implementering daarvan zouden normaal de koers opnieuw moeten doen stijgen.
Goedkoop aandeel.
KOPEN.

Deel dit artikel