Analyse
Texas Instruments 10 jaar geleden - donderdag 24 januari 2008

Voorzichtigheid blijft geboden

Voorzichtigheid blijft geboden

Ondanks de geruststellende prestatie in het 4de kwartaal blijvan we voorzichtig. Correct gewaardeerd.
HOUDEN.

Met een omzetgroei van 3 % en een stijging van de winst per aandeel met 20 % eindigde 2007 geruststellend. Voor het 1ste kwartaal 2008 mikt de groep op basis van de bestellingen (+14 %) en van het (correcte) niveau van de stocks op een omzetgroei van 10 %. Op de markt voor halfgeleiders, in de eerste helft van 2007 een inzinking had, zet het herstel zich dus door. De stijging van de rentabiliteit is voorts het resultaat van de heroriĆ«ntering op hoogwaardige chips, die meer winst opleveren. Ze is ten slotte ook te danken aan het feit dat de onderzoeksinspanningen de laatste jaren opgevoerd werden, terwijl de productiecapaciteit verminderde. Daardoor daalden de vaste kosten en werd de rentabiliteit minder gevoelig voor de marktschommelingen. Tegelijk laat deze strategie ruimte om de aandeelhouders beter te vergoeden (inkoop+ van eigen aandelen). Maar desondanks blijven we voorzichtig voor 2008. Enerzijds zal een economische vertraging sporen nalaten op de afzetmarkten van de groep. Anderzijds is er het risico dat het marktaandeel van TI in chips voor mobiele telefoons inkrimpt (klanten bevoorraden zich bij verschillende leveranciers). We verlagen onze winstraming voor 2008 tot 1,99 USD (7 i.p.v. 10 % meer dan in 2007). Voor 2009 mikken we op 2,17 USD.

Koers op het moment van de analyse : 30,30 USD

Texas is een Amerikaanse groep die 85 % van haar inkomsten uit de halfgeleiderbusiness haalt en wereldleider is voor chips voor draagbare telefoons. De groep is ook actief in controleapparatuur en rekenmachines.

Deel dit artikel