Analyse
Sectoren in 2007 9 jaar geleden - vrijdag 28 december 2007
Een overzicht.

BANKEN EN VERZEKERINGEN (Europa)
De subprimecrisis en de beperktere toegang tot kredieten die eruit voortvloeide trof vooral de zakenbankactiviteiten (minder makelaarsloon, provisies,…). Bovendien tastte de onzekerheid over de impact van de crisis het vertrouwen van de beleggers in de bankaandelen aan. De verzekeringssector boerde beter dank zij hogere premie-inkomsten en een voordelige sinistraliteit in niet-leven.

                  

DISTRIBUTIE
De krediet- en vastgoedcrisis in de VS had tot nu toe weinig invloed op het Amerikaanse voedingsconsumptiepatroon. Toch hadden de distributeurs het lastig door de bitse concurrentie en omdat ze de stijgende prijzen nog niet aan de consument konden doorrekenen. Expansie in de groeilanden en de afsplitsing van het vastgoedpatrimonium moeten soelaas brengen.

SPITSTECHNOLOGIE
Nadat IBM en Cisco  na het derde kwartaal sombere verwachtingen uitten, moest de sector flink inleveren. Halfgeleiders zijn erg conjunctuurgevoelig en  de informaticadiensten kregen het lastiger dan de fabrikanten van elektronica (PC, platte schermen,…) en de bedrijven die uitrustingsgoederen leveren aan de telecomsector, omdat die meer afhankelijk zijn van de groei in de groeilanden

GRONDSTOFFEN

Van veel grondstoffen (koper, zink,…) liggen de koersen gemiddeld niet hoger dan vorig jaar, maar door de sterke vraag, vooral uit China, waar de noden erg hoog zijn (bouw, staalnijverheid,..) presteerde de sector sterkt. Sommige mijnbouwers willen hun winst gebruiken om concurrenten over te nemen en hun ontginningsmogelijkheden uit te breiden.

MEDIA

Begin 2007 waren media-aandelen duur, zodat de stijgingsmarge beperkt was.  De mediagroepen kunnen hun reclame-inkomsten, die voor het leeuwendeel van de totale inkomsten zorgen,  bovendien moeilijk opdrijven, enerzijds omdat ze steeds meer concurrentie ondervinden van internet en anderzijds omdat de westerse economie aan het vertragen is.

OLIE EN GAS

Structurele kostenverhogingen, toenemend nationalisme en een tegenvallende productie temperden de impact van hogere olieprijzen (dunne lijn, rechterschaal in USD) maar op middellange termijn zullen het hogere productiepeil en aanhoudend hoge prijzen de rentabiliteit in stand houden, ook in moeilijkere ontginningsgebieden. Ook de grotere belangen in alternatieve energie zijn toekomstgericht.

FARMA

Door de nog striktere reglementeringen, zowel rond de efficiëntie als rond mogelijke bijwerkingen, kregen veel medicamenten in 2007 geen groen licht. En de forsere concurrentie van de generische geneesmiddelen zet de verkoopcijfers steeds meer onder druk. In afwachting van betere tijden kiest de sector voor kostenbesparingen en een genereus dividendbeleid.

TELECOM

De vrees voor een te bruuske overgang naar de nieuwste technologie (internettelefonie, WIFI,…) bleek ongegrond en de resultaten hielden goed stand. Bij de nationale operatoren met een globaal aanbod (TV, internet, vaste en mobiele telefonie) de getrouwheidsgraad van de abonnees te verhogen. In Europa ondersteunde het vooruitzicht op kostenverlagingen enigszins de koersen.

NUTSDIENSTEN

De sector boekte voor het vijfde achtereenvolgende jaar winst door de geleverde inspanningen (focus op core business, herstructureringen, schuldafbouw) in de aanloop naar de liberalisering van de Europese elektriciteits-en gasmarkt die effectief is geworden sinds juli. De aanhoudende consolidatie en de belangstelling voor defensieve sectoren zijn ook ondersteunende factoren.

Deel dit artikel