Analyse
Belgische aandelen in 2007 10 jaar geleden - vrijdag 28 december 2007
De Belgische beurs is bij de laatsten van de klas.

Na vier jaar met koersstijgingen (rendement: + 153,1 %) tussen 2003 en 2006), was 2007 voor de beurs van Brussel een erg matig jaar (rendement -6 %). Enkel Ierland (-24,3 %) en Japan (-14,3 %) deden nog slechter.  Wereldwijd kwam er op de beurzen, in een context van toegenomen volatiliteit, uitgedrukt in euro, een gemiddeld rendement van 4,1 % op het bord. Die score was vooral te danken aan de beurzen in de eurozone (+5,9 %) en in de groeilanden (+16,7 %).

Samenstelling speelt parten
De financiële instellingen vertegenwoordigen in de Bel 20 (-5,7 %) een gewicht van 35 %. Hetzij omdat ze rechtstreeks de invloed ondergingen van de subprimecrisis, hetzij omdat ze het slachtoffer werden van het onderlinge wantrouwen tussen de financiële instellingen dat daar het gevolg van was, leverden de financiële waarden 9,6 % in. Dat er over de communicatie rond de precieze gevolgen van de kredietcrisis een dikke mistsluier hing, maakte de zaken voor Dexia (-17,7 %) en Fortis (-32,4 %) nog erger. De sterke focus op de financiële waarden speelde de Belgische beurs parten, maar ook het feit dat ze weinig garen spon bij de knappere prestaties van een aantal andere sectoren zoals de petroleumindustrie (+20,1 %), de chemie (+32,3 %) en de basisindustrie (+37,1 %).

BEURSEVOLUTIE IN GROEILANDEN EUROPA EN BELGIË (basis 100)

Op de Belgische beurs (vet) staan weinig aandelen uit sectoren die al enkele jaren de beurzen van de groeilanden omhoog stuwen. Dat verklaart mee waarom de beurs van Brussel het afgelopen jaar zwakker presteerde dan de Europese beurzen (dunste lijn).

En de prestaties van de Belgische aandelen in sectoren die wel behoorlijk goed stand hielden, waren vaak matig, behalve dan voor nutsgroep Suez (+19,8 %), die door zijn gewicht (19 % van de Bel 20), de Brusselse meubelen wat kon redden. Zo ogen de prestaties van Belgacom (+12,1 %) en Mobistar (-2,8 %), die te sterk afhankelijk zijn van een binnenlandse markt die ten prooi viel aan een sterke druk op de prijzen, erg bleekjes in vergelijking met die van de telecomsector die prat kon gaan op een winst van 19 %.

Veel slecht nieuws
Een andere factor die de Brusselse beurs in 2007 parten speelde is dat een aantal zwaargewichten enkele keren slecht nieuws moesten melden. Zo is de al lang aanslepende herstructurering bij Agfa-Gevaert (-45 %) nog altijd niet achter de rug en dat deed de koers letterlijk in elkaar stuiken. Er waren ook zware koerscorrecties bij Omega Pharma (-18,7 %), na een volgens ons veel te late winstwaarschuwing en bij UCB (-40 %), nadat de Europese autoriteiten uitmakten met een ongunstig advies voor het middel Cimzia, zodat de vooropgestelde forse heropleving van de verkoopcijfers tegen 2010 volgens ons almaar minder geloofwaardig wordt. Het is geen verrassing dat de correcties voor die beide aandelen des te harder aankwamen, omdat ze fors overgewaardeerd waren. We raden u trouwens al sinds geruime tijd aan om deze aandelen te verkopen. Dat geldt ook voor Option (-46,1 %) dat in 2007 liefst vier winstwaarschuwingen uitstuurde, en Innogentics (-35,6 %) dat zich verplicht zag om definitief een kruis te maken over de ontwikkeling van een vaccin tegen hepatitis C. Ook bij Deceuninck (-27,7 %), dat af te rekenen krijgt met een forse vertraging op zijn sleutelmarkten, was 2007 een kwakkeljaar. Bij Inbev (+14 %), dat sinds oktober zijn koers met 15 % zag terugvallen, maar waar de impact de impact van de terugvallende verkoop in Europa, nog niet volledig is doorgedrongen, was 2007 evenmin een jaar vol rozengeur.

Geen grote fusies
Mogelijke fusie- en overnames kunnen natuurlijk op elk ogenblik weer de koersen van enkele tenoren doen opveren (Agfa, toenadering tussen Delhaize en Ahold, mogelijke afbouw van belang van Belgische staat in Belgacom, mogelijke verkoop Mobistar door France Télécom) maar globaal genomen waren bij de grote fusie- en overnamegolf van de eerste jaarhelft van 2007 in België slechts enkele kleinere bedrijven betrokken, zoals Cumerio (+56,2 %), Arinso (+35,4 %), Artwork Systems (+15,2 %) en later op het jaar Brantano (+40,8 %). Ook van nieuwe beursintroducties moest de beurs van Brussel in 2007 geen heil verwachten. Weliswaar haalden 19 bedrijven op de beurs 2,4 miljard euro verse middelen op maar de meeste beursintroducties (Nyrstar (-19,7 %), Arseus (-10,2 %), Ablynx (-0,7 %)…). waren teleurstellend. Dat illustreert eens te meer dat beleggers er zich niet blind op de volgens vaak te dure aandelen van nieuwkomers op de beurs mogen storten. Van de 19 bedrijven die in 2007 naar de beurs kwamen, hebben we enkel de nog steeds goedkope Belgisch-Tsjechische bouwpromotor VGP (+9,2 %) aangeraden. 

En in 2008 ?
Er spelen op de economische markten momenteel heel wat factoren die niet van aard zijn om de ongerustheid bij de beleggers weg te nemen, zoals onder meer de hoge koers van de euro en de oplopende inflatie. We verwachten dan ook dat de koersen tijdens de eerste maanden van 2008 nog sterk zullen schommelen en we verwachten dat de winstgroei van de Belgische bedrijven in 2008 zal dalen. Maar desondanks zal er winstgroei blijven en de beurs van Brussel, die globaal genomen correct gewaardeerd is, blijft, omwille van de verwachtingen voor de bedrijven die erop noteren, de goedkoopste van de hele eurozone. We zien dan ook nog enkele mooie koopkansen en dit zowel bij groepen die recent te zwaar zijn afgestraft en die mooie dividenden opleveren (Fortis, Dexia, Agfa-Gevart, Barco), als bij kleinere zeer gespecialiseerde bedrijven (Melexis ; Atenor) en bij bedrijven waarvoor de horizon de komende jaren eindelijk lijkt op te klaren (Picanol, Sioen).

Deel dit artikel