Analyse
Suez 10 jaar geleden - maandag 22 oktober 2007

De fusie Suez / Gaz de France moet midden 2008 afgerond zijn. De o.i. voorzichtige doelstellingen worden mogelijk opgetrokken.

Voorzichtig standpunt

De fusie Suez / Gaz de France moet midden 2008 afgerond zijn. De o.i. voorzichtige doelstellingen worden mogelijk opgetrokken. Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

Eenmaal gefuseerd zullen Suez en GDF zich tegelijk moeten bezighouden met hun integratie en met hun snelle expansie in Europa waar de liberalisering voortgang maakt. Tussen dit en 2010 zullen ze 10 miljard euro per jaar investeren. Het is o.m. de bedoeling om de productiecapaciteit van elektriciteit tegen 2013 praktisch te verdubbelen, met name in Frankrijk, waar ze ver achterblijven bij EDF. Op aangeven van de groep verwachten we dat de EBITDA tussen dit en 2010 met ±10 % per jaar zal groeien. Wat de operationele synergieën betreft wordt tegen 2013 op ±45 EUR per aandeel gemikt per jaar. Volgens ons is dat te voorzichtig. De fusie biedt immers nog andere troeven (schaalvoordelen die voor een sterkere onderhandelingspositie zorgen, gecombineerd aanbod gas / elektriciteit….). Gezien de complexiteit eigen aan grote fusies is die voorzichtigheid misschien begrijpelijk, temeer daar de overheid in de sector nog iets in de pap te brokkelen hebben, maar volgens ons wordt de fusie een even groot succes als die van E.ON en Ruhrgas en worden de doelstellingen opgetrokken. Wij zijn optimistischer dan de groep en mikken voor 2007 en 2008 op. 2,55 en 2,81 EUR winst per aandeel.

Koers op het moment van de analyse : 43,99 EUR

Suez is een Franse groep die 74 % van haar omzet haalt uit de transmissie en de distributie van elektriciteit en gas en die ook actief is in de waterdistributie, waterzuivering en afvalverwerking. De groep heroriënteerde zich de laatste jaren op Europa (80 % van de omzet).

Deel dit artikel