Analyse
Nordea 10 jaar geleden - vrijdag 26 oktober 2007

Conforme resultaten, regelmatige groei, expansie in Oost-Europa, mooie vooruitzichten en overnamegeruchten : aan troeven geen gebrek.

Meer dan een troef

Conforme resultaten, regelmatige groei, expansie in Oost-Europa, mooie vooruitzichten en overnamegeruchten : aan troeven geen gebrek. Goedkoop aandeel.
KOPEN.

In lijn met onze verwachtingen nam de winst per aandeel in het 3de kwartaal met 13 % toe. De inkomsten lagen 10,4 % hoger en de kosten (+7 %) bleven onder controle, al zijn ze nog aan de hoge kant. Alle divisies droegen aan dit puike resultaat bij. De impact van de subprimecrisis was zo goed als nihil omdat Nordea een ander en voorzichtiger profiel heeft dan Amerikaanse en Europese banken met gelijkaardige activiteiten. De kredieten zijn van erg goede kwaliteit en de vooruitzichten in Zweden blijven goed. Intussen gonst het van de geruchten. Het Zweedse SEB zou erg veel interesse hebben voor de 19,9 %-participatie die de staat in Nordea aanhoudt. Een toenadering tussen beide banken lijkt ons zinvol : de operatie zou volgens onze berekeningen 10 % besparingen op de kosten en een winststijging van 12 % opleveren en de nieuwe groep zou een relevante positie bekelden in landen met een belangrijk winstgroeipotentieel (de Baltische staten, Rusland, Oekra├»ne). Nordea sluit een fusie niet uit, maar groeit ondertussen rustig verder intern en via overnames), vooral in Oost-Europa. We laten onze winstramingen ongewijzigd op 11,07 SEK per aandeel voor 2007, 12,00 SEK voor 2008 en 12,86 SEK voor 2009.

Koers op het moment van de analyse : 108,50 SEK

Nordea is de grootste Scandinavische bank (retail- zaken- en investeringsbank, beheer van activa en levensverzekeringen).

Deel dit artikel