Analyse
Total 10 jaar geleden - donderdag 27 september 2007

De groep schroeft haar doelstellingen inzake productie terug. Geen reden tot paniek, want ze blijft sterk in vergelijking met haar concurrenten.

Verlaging doelstellingen geen ramp

De groep schroeft haar doelstellingen inzake productie terug. Geen reden tot paniek, want ze blijft sterk in vergelijking met haar concurrenten. Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

In het licht van recente uitspraken en gelijkaardige initiatieven van andere oliegroepen waren wij niet verrast toen Totaal zijn doelstellingen terugschroefde. De groep rekent nu voor 2007 op een productiegroei van 1,5 à 2 % (begin mei mikte ze op 6 %) en voor de periode 2006-2010 op gemiddeld 4 % per jaar (tegen 5 % voordien). Dat was gedeeltelijk te wijten aan vertragingen bij sommige projecten (o.m. Kasaghan) maar ook aan de gewijzigde verwachtingen m.b.t. de olieprijs (60 USD per vat vanaf 2008, tegen 40 voordien). Want de akkoorden met de landen waar de olievelden liggen voorzien dat Total minder vaten toegewezen krijgt als de prijs stijgt. Heel erg is dat niet want het lagere volume wordt gecompenseerd door de hogere prijs.
Wat er ook van zij, of het nu gaat om productiequota, vertragingen of kostenoverschrijdingen, Total blijft goed gepositioneerd ten opzichte van zijn concurrenten.
De komende 5 jaar gaat de groep haar 13 %-participatie in Sanofi-Aventis die op ±11 miljard euro wordt geschat geleidelijk van de hand doen. Zo zal ze misschien de inkoop van eigen aandelen kunnen opvoeren. We ramen de winst per aandeel voor 2007 op 5,40 EUR en voor 2008 op 5,30 EUR.

Koers op het moment van de analyse : 57,44 EUR

Total is een geïntegreerde Franse olie- en gasgroep, nummer 5 op wereldniveau (van exploratie en productie over raffinage tot distributie).

Deel dit artikel