Analyse
STMicrocelectronics 10 jaar geleden - donderdag 27 september 2007

De vooruitzichten blijven onzeker, maar er is geen reden tot paniek.

Niet meer verkopen

De vooruitzichten blijven onzeker, maar er is geen reden tot paniek. Na de recente baisse is het aandeel opnieuw correct gewaardeerd. Niet meer verkopen.
HOUDEN.

Het eerste semester was alles behalve een hoogvlieger (vertragende doelmarkten en een tegenvallend bedrijfsresultaat) en beterschap lijkt er niet onmiddellijk in te zitten. De stijging van de euro tegenover de dollar doet de kosten serieus toenemen en door de economische onzekerheid is de evolutie van de van nature al volatiele afzetmarkten van de groep op middellange termijn nog moeilijker in te schatten. Overdreven pessimisme is echter uit den boze. Zo zouden Intel en Texas Instruments in het derde kwartaal beterschap verwachten en gaven ze te denken dat de wereldmarkt van halfgeleiders weinig hinder ondervindt van de ecoomische vertraging in de VS. Voorts bewijzen de contracten die STM onlangs sloot met Ericsson en Nokia (chips voor mobiele telefonns van de 3de generatie) dat de inspannningen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling vruchten afwerpen. En ten slotte komen er nieuwe herstructureringen om de kosten terug te dringen en wordt de (verlieslatende) afdeling « geheugens » samengevoegd met Intel, wat schaalvoordelen zal creëren. We laten onze ramingen van de winst per aandeel (eenmalige elementen niet meegerekend) dan ook ongewijzigd op 0,68 EUR voor 2007 en 0,57 EUR voor 2008.

Koers op het moment van de analyse : 11,70 EUR

De laatste jaren bleef de koers van STM (vet, basis 100) ver achter bij het gemiddelde van de sector (fijne lijn), maar toch was het aandeel in het licht van de vooruitzichten te duur. Het staat nu op een redelijker niveau.

STMicroelectronics is de grootste Europese fabrikant van halfgeleiders en de vijfde grootste ter wereld. De groep verkoopt zijn producten aan zeer uiteenlopende sectoren :  telecom (36 %), PC (17 %), groot publiek (17 %), autosector (15 %), industrie (15 %).

Deel dit artikel