Analyse
Onder de loep : overname van ABN Amro 10 jaar geleden - maandag 3 september 2007

ABN Amro wellicht de meest kwetsbare van de Europese banken, is de inzet van een overnamestrijd tussen de Britse bank Barclays en het consortium Royal Bank of Scotland, Fortis en het Spaanse Santander.

ABN Amro, (34,13 EUR) wellicht de meest kwetsbare van de Europese banken, is de inzet van een overnamestrijd tussen de Britse bank Barclays en het consortium Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis en het Spaanse Santander. Volgens ons maakt dit laatste bod het meeste kans.
GA IN OP HET BOD VAN HET CONSORTIUM.

Waar zijn ze op uit ?
Kort en duidelijk, elk van de ondernemingen die in de running zijn voor de overname van ABN Amro, is eropuit om haar internationale aanwezigheid uit te breiden en/of om enkele kernactiviteiten te versterken.
· Barclays zou via ABN voor zijn retailbank toegang krijgen tot 3 nieuwe markten (Nederland, Italië en Brazilië) en zijn zakenbankpoot verstevigen.
· Het consortium zou ABN ontmantelen en de activiteiten onder de leden verdelen. Santander zou de retailactiviteiten in Italië en Brazilië krijgen en RBS de zakenbankactiviteiten, Fortis de Nederlandse retailpoot (en de grootste retailbank van de Benelux worden) en het vermogensbeheer.

Wat bieden ze ?
· Het bod van Barclays bestaat voor 37 % in cash en voor 63 % in aandelen Barclays. Tegen de huidige koers van het aandeel waardeert het bod ABN op 32,37 EUR per aandeel.
· Het consortium legt 93 % in cash en 7 % in aandelen RBS op tafel. Tegen de huidige koers van RBS, waardeert dit bod het aandeel ABN op 38,10 EUR.

Dat de koers van ABN momenteel rond 34 EUR blijft hangen is te wijten aan de onzekerheid rond het succes van de kapitaalverhogingen die zowel Barclays als de leden van het consortium van plan zijn te doen als de uitslag van de twee OBA’s gekend is (resp. op 4 en op 5 oktober). De aandeelhouders van alle deelnemende partijen hebben al hun principeakkoord gegeven, maar dat was vóór de subprimecrisis die de aandelen uit de financiële sector rake klappen gaf. Ingevolge de daling van de aandelenkoersen zullen er meer nieuwe aandelen moeten uitgegeven worden om aan het nodige geld te geraken, waardoor de winst per aandeel sterker zal verwateren.

Wat levert het hen op ?
· Barclays verwacht dat de operatie tegen 2010 2,8 miljard euro kostenbesparingen en 700 miljoen bijkomende inkomsten zal opleveren. De integratiekosten worden op 3,6 miljard euro geraamd en er zouden 12 800 jobs sneuvelen en 10 800 delocaliseren.
· Het consortium hoopt op 3,43 miljard kostenbesparingen en 850 miljoen bijkomende inkomsten. De impact van de operatie op de tewerkstelling is nog niet becijferd, maar zou minder bedragen dan bij Barclays.
Deze cijfers dateren van voor de crisis op de financiële markten. Bij de berekening van de impact van de operatie op de resultaten van de betrokken ondernemingen houden wij er rekening mee dat bepaalde activiteiten, met name de financieringsbank en het vermogensbeheer, door de crisis minder goed zullen presteren. Rekening houdend met het groter aantal aandelen zal de overname de winst van Barclays in 2008 met ongeveer 22 % doen verwateren. In 2009 zou het effect neutraal zijn en daarna zou de overname tot de winst bijdragen. Wat het consortium betreft zou de winstverwatering beperkt blijven tot 2008 (-4,4 % voor RBS, -12 % voor Fortis en -2,8 % voor Santander). Vanaf 2009 zou de invloed op de winst positief zijn (+9,2 % voor RBS, +2,3 % voor Fortis en +5,6 % voor Santander).

Wie zal het halen ?
In de huidige omstandigheden heeft het consortium volgens ons een streepje voor. Barclays betaalt een veel groter stuk in aandelen, zodat de baisse van het aandeel een grotere impact heeft op de waarde van het bod. Dat Barclays met een hoger tegenbod zou komen of zijn bod volledig in cash zou betalen,lijkt ons weinig waarschijnlijk. Het enige waarop de groep kan hopen is dat het verschil met het bod van het consortium vóór het einde van de intekenperiode verdwijnt, of op zijn minst verkleint.
Wat de uitvoering betreft, houdt het scenario van het consortium aanzienlijk meer risico’s in dan dat van Barclays. Een onderneming ontmantelen is een complexe aangelegenheid (juridische aspecten, strikte reglementering…) en de kosten kunnen hoger oplopen dan voorzien. Bovendien kan men niet voorspellen hoe de klanten en het personeel gaan reageren. Voeg daarbij de huidige crisis op de financiële markten die ook de nodige aandacht opeist, en het is duidelijk dat de ontmanteling misschien langer zal duren dan verwacht, of dat ze zelfs op een mislukking kan uitlopen.

Besluit
Tenzij de koers van Barclays een onverhoopte opleving kent, zien we niet goed in hoe het management van ABN de aandeelhouders op de buitengewone vergadering van 20 september zou kunnen motiveren om voor Barclays te kiezen. We raden de aandeelhouders van ABN dan ook aan om in te gaan op het bod van het consortium. Mocht Barclays zijn bod onverhoopt toch optrekken, dan heeft u tot het einde van de intekenperiode het recht om u terug te trekken en uw aandelen aan Barclays aan te bieden. Nu nog aandelen ABN kopen om te speculeren lijkt ons te riskant.
Barclays (613,50 pence), Fortis (26,91 EUR) en Santander (13,40 EUR) mag u kopen. Hoe de overnamestrijd ook afloopt, voor de aandeelhouders is het zeker geen ramp als ‘hun’ bank bij de verliezers hoort. Het gaat om vrij kleine groepen die hun status van jager snel in die van prooi zouden zien veranderen.

Deel dit artikel