Analyse
Lagardère 10 jaar geleden - maandag 17 september 2007

De inspanningen om de rentabiliteit te verbeteren werpen vruchten af, maar de groei blijft kwetsbaar en de winstontwikkeling onzeker.

Geen heilzame mutatie in zicht

De inspanningen om de rentabiliteit te verbeteren werpen vruchten af, maar de groei blijft kwetsbaar en de winstontwikkeling onzeker.
Duur aandeel. 
VERKOPEN.

In het eerste halfjaar is de omzet met 1,2 % gestegen (vergelijkbare basis) en de winst per aandeel met 10 % (de participatie in EADS en de eenmalige elementen niet meegerekend). In de belangrijkste activiteiten (boeken, tijdschriften, radio, distributie) zit weinig leven en een groeimotor ontbreekt. De groep blijft herstructureren en ziet de 2de jaarhelft met iets meer optimisme tegemoet. De participatie in vliegtuigbouwer EADS die in een dalletje zit wordt teruggeschroefd (van 12,5 % tot 7,5 % in 2009), maar de groep wil minstens tot in 2010 aandeelhouder blijven. Om de groei aan te zwengelen mikt ze op het beheer van sportieve uitzendrechten en op internet en spitst zich toe op zones met een hoog groeipotentieel (Azië, USA…). Dankzij haar gezonde financiële situatie heeft de groep voldoende ruimte om te investeren. Ze lijkt evenwel niet bereid om haar portefeuille ingrijpend te veranderen en zal dus afhankelijk blijven van haar weinig dynamische traditionele business. De activiteiten zijn ook veel te verscheiden, wat de vooruitzichten ondoorzichtig maakt en de beleggers wantrouwig (al is de groep gewoonlijk voorzichtig). Voor 2007 en 2008 ramen we de winst per aandeel op 2,15 en 3,40 EUR per aandeel.

Koers op het moment van de analyse : 59,47 EUR

De Franse mediagroep Lagardere is actief in de geschreven pers (Elle, Paris Match,…), de uitgeverij (Larousse…), radio (Europe1…) en het beheer van uitzendrechten van sportevenementen. Bezit tevens 12,5 % van EADS.

Deel dit artikel