Analyse
Fortis 10 jaar geleden - dinsdag 25 september 2007

Kapitaalverhoging.

Doe mee aan de kapitaalverhoging

Fortis profiteert van de teruggekeerde rust op de beurzen na de renteverlaging door de Fed om van start te gaan met de aangekondigde kapitaalverhoging.
Het aandeel blijft goedkoop.
MEEDOEN !

Fortis verhoogt zijn kapitaal met 13,4 miljard euro. Het geld moet dienen om de overname van een gedeelte van ABN Amro te financieren. Volgens ons is die overname een goede zet, die tot synergieën van de kosten en de inkomsten zal leiden.
Van 25 september tot 9 oktober bieden drie aandelen Fortis in uw bezit het recht om er twee nieuwe te kopen tegen 15 EUR per stuk. Die prijs ligt 43,7 % lager dan de beurskoers vóór de aankondiging. De operatie is kosteloos (voor zover u tenminste niet om de materiële levering van de aandelen vraagt) aan de loketten van Fortis Bank in België, Nederland en Luxemburg. Indien u de aandelen via een andere bank wilt kopen, vraagt u best eerst eens na of er kosten zullen worden aangerekend. De nieuwe aandelen zijn beschikbaar op naam, aan toonder op een effectenrekening of in materiële vorm via een document dat 1, 100, 500 of 1 000 aandelen vertegenwoordigt. De rechten krijgen tot 9 oktober een aparte beursnotering. De prijs ervan zal rond de 3,65 EUR per stuk liggen en voor de verhandeling moet u hetzelfde makelaarsloon en dezelfde beurstaksen betalen als voor aandelen.
Als gevolg van de financiële crisis hebben we onze winstverwachtingen voor Fortis voor 2007 et 2008 lichtjes verlaagd.  En rekening houdend met de risico’s die hoe dan ook met de overname van ABN Amro gepaard gaan (ontmanteling, integratie) verhogen we de risicograad voor het aandeel tot 3. Daar staat tegenover dat de koers van het aandeel de jongste maanden fors is gedaald omdat de markt zich zorgen maakte over de vraag of de groep in staat zou zijn in de huidige marktomstandigheden zo’n groot bedrag op te halen. Daarom is het aandeel nog altijd goedkoop en omdat we ook een goed oog hebben in de overname van ABN Amro raden wij u aan om in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Koers op het moment van de analyse : 26,65 EUR

Fortis is een Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar die vooral in de Benelux actief is en zijn model van bankverzekeringen zowel in de rest van Europa als in Azië wil ontwikkelen.

Deel dit artikel