Analyse
Defensieve sectoren 10 jaar geleden - donderdag 20 september 2007

Op welke defensieve waarden moet u mikken om de nadelige gevolgen van de Amerikaanse financiële crisis te beperken ?

De huidige financiële crisis, die voortvloeit uit de crisis rond de goedkope Amerikaanse hypotheekleningen (subprimes) heeft voor een aantal donkere wolken gezorgd boven de wereldeconomie. Op basis daarvan kan men verwachten dat de periode van sterke groei van de wereldeconomie achter de rug ligt. En hoewel er geen reden is tot paniek vragen veel beleggers zich toch af of het niet opportuun is om hun posities in de zogenaamde «defensieve» sectoren te versterken. Het gaat immers om activiteitsdomeinen die weinig gevoelig zijn voor de algemene economische ontwikkeling. In een gediversifieerde portefeuille lijkt ons dat alvast geen slecht idee.

Om u een leidraad te beiden bij uw keuze overlopen we hier even de vijf sectoren die traditioneel het etiket “defensief” krijgen opgekleefd :

- consumptiegoederen
- distributie
- farmacie
- nutsdiensten
- telecommunicatie

 

 

Consumptiegoederen
· De sector van de consumptiegoederen geeft blijk van een goede conditie. In veel gevallen hebben de bedrijven die erin actief zijn de stijging van de grondstoffenprijzen kunnen doorrekenen in hun verkoopprijzen en zijn ze er bovendien in geslaagd hun werkingskosten te doen dalen. De herstructureringen duren trouwens voort (vereenvoudiging van het gamma, verkoop van niet of weinig rendabele activiteiten) en dat zorgt voor veel liquiditeiten. Die worden teruggegeven aan de aandeelhouders (dividenden, terugkoop van eigen aandelen) of opnieuw geïnvesteerd. Die investeringen gebeuren voornamelijk in de groeilanden, die een reëel potentieel hebben en al voor het gros van de groei zorgen.
·  Indien de huidige crisis de groeilanden zwaardere klappen zou toedienen dan we denken, dan kan de sector – en meer bepaald het segment van de luxegoederen – daaronder lijden.
· Om in deze sector te beleggen raden wij aan :
ofwel een collectief product 
- het fonds  Fortis B Equity Consumer Goods Europe
- de tracker StreetTRACKS MSCI Europe Consumer Staples
ofwel de individuele aandelen : 
- Kraft Foods
- Sioen
(Cadbury Schweppes, Coca-Cola, Diageo, Nestlé, Unilever et LVMH mag u houden).

Distributie
· Mensen moeten altijd eten. En aangezien de voedingssector grotendeels rond voeding draait, kunnen bedrijven uit de distributiesector over het algemeen rekenen op een stabiele omzet en op een groei die weinig afhankelijk is van de conjunctuur.
· De sector is echter vrij matuur geworden. In Europa en Noord-Amerika zijn de mogelijkheden om intern nog te groeien vrij beperkt geworden. Bovendien is er een messcherpe concurrentie met de “discounters” en woedt er een hevige strijd om marktaandelen. Soms verhinderen wettelijke bepalingen ook een verdere expansie (zo beperkt in België de zogenaamde grendelwet het aantal grootwarenhuizen).
· Tegen de huidige koersen raden we in deze sector geen aandelen aan, maar uw aandelen  Casino en Delhaize mag u wel houden. Ahold, Carrefour, Colruyt en Metro kunt u volgens ons beter verkopen.

Farmacie
· Ongeacht wat er gebeurt moet de bevolking zich ook verzorgen zodat ook de farmasector vaak bij de defensieve sectoren wordt gerangschikt. Een aantal fundamentele aspecten spelen de sector trouwens in de kaart : de veroudering van de bevolking, de sterke groei van het segment van de therapeutische medicamenten (tegen kanker, diabetes,..) en de ontwikkeling van de groeimarkten met daar een betere toegang tot de gezondheidszorg.
· Daar staat tegenover dat de winsten van de bedrijven uit deze sector steeds volatieler zijn en en dat de risico’s sinds het einde van de jaren 90 gestegen zijn. Dat heeft verschillende oorzaken : concurrentie van de generische geneesmiddelen, strenge procedures om de medicamenten te homologeren, het feit dat in nogal wat landen de politieke wil bestaat om de kosten voor de gezondheidszorg te verminderen, hogere kosten voor de ontwikkeling van molecules en een te lage productiviteit op het niveau van de research.
· Globaal genomen mag de sector zeker uw belangstelling blijven verdienen al is het noodzakelijk om selectiever dan vroeger te werk te gaan.
We raden u aan om :
- Pfizer
- GlaxoSmithKline
- AstraZeneca
te kopen
en om Eli Lilly, Merck, Novartis, Roche en Sanofi-Aventis te houden.
Belegt u liever via een fonds, dan raden we u aan :
- Fortis L Fund Equity Pharma Europe
- Janus World Funds-Global Life Sciences Fund A EUR.

Nutsdiensten
· De zogenaamde nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water- en afvalbehandeling) leveren goederen en diensten die van fundamenteel belang zijn, almaar meer worden gebruikt en dus regelmatig ook meer winst opleveren en weinig gevoelig zijn voor de economische context. Bedrijven die hierin actief zijn genereren veel liquiditeiten, waarop men van op voorhand een goed zicht heeft, en die deze ondernemingen ook in staat stellen om zich genereus op te stellen tegenover hun aandeelhouders (met brutodividendrendementen die vaak boven de 3 % liggen, terwijl dat cijfer in de andere sectoren gemiddeld slechts zo’n 2 % bedraagt). Aandelen uit deze sector worden vaak beschouwd als een soort obligaties, omdat de risico’s die eraan verbonden zijn altijd lager liggen dan gemiddeld.
· Toch is het risiconiveau gestegen als gevolg van de grote wijzigingen waarmee de sector momenteel wordt geconfronteerd (liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt in Europa, consolidatiebeweging).
· Maar er blijven nog mooie koopkansen.
We rade aan om :
- National Grid
- Enel
te kopen.
E.ON, Elia, Iberdrola en Suez mag u houden.
Als u een liefhebber bent van fondsen kunt u opteren voor :
- Balzac Utilities Index
- Fortis L Eq. Utilities Europe
- KBC Equity Utilities
- de tracker EasyETF Euro Utilities
- de tracker StreetTRACKS MSCI Europe Utilities ETF
.

Telecommunicatie
· De sector is niet van gevaar ontbloot : technologische risico’s (telefonie via internet, nieuwe mobile technologieën) en stengere regelgevin(verplichte tariefdalingen)
• Niettemin, zowel particulieren als ondernemingen hebben permanent nood aan communicatiediensten en hun vraag schommelt meer mee op de golven van de technologische vernieuwing dan op die van de conjunctuur. In die zin kan van de sector gezegd worden dat hij behoorlijk defensief is. Bovendien stelt de sector zich via dividenden en de terugkoop van eigen aandelen ook genereus op ten opzichte van zijn aandeelhouders.
En het is zo dat diverse operatoren over de nodige middelen beschikken om aan al die veranderingen het hoofd te bieden (via herstructureringen, research, marketing) en om voldoende rendabel te blijven.
· De huidige koersen van de aandelen uit de sector weerspiegelen relatief goed het potentieel en de risico’s van de sector en u mag verschillende aandelen houden (Belgacom, KPN, France Télécom, Telefonica, Telecom Italia).
Er blijven ook diverse koopkansen :
- Vodafone
-  AT&T
- Deutsche Telekom
- BT Group.

Belegt u liever via een fonds, dan mag u opteren voor :
- Fortis L Equity Telecom World
- Robeco Telecom serv. Equity (EUR) D.

Besluit
Met uitzondering van de distributiesector bieden de zogenaamde defensieve sectoren heel wat mooie koopkansen. Geen enkele van die sectoren beschouwen we trouwens als duur. Natuurlijk is het niet zo dat deze aandelen geen spatje pijn zullen voelen als de wereldeconomie ernstig en langdurig ziek zou worden. Maar enerzijds is het zo dat we zo’n rampscenario momenteel niet vrezen en anderzijds zouden de defensieve sectoren, als het zich toch zou voordoen, minder klappen krijgen dan andere. Op voorwaarde dat u oplettend blijft waken over de diversificatie van uw portefeuille, is het aangewezen de hierboven genoemde aandelen niet links te laten liggen.

Deel dit artikel