Analyse
Waste connections 11 jaar geleden - zaterdag 4 augustus 2007

De kwartaalresultaten overtreffen onze verwachtingen en de perspectieven zijn goed. We verhogen onze winstverwachtingen.

Aangename verrassing

De kwartaalresultaten overtreffen onze verwachtingen en de perspectieven zijn goed. We verhogen onze winstverwachtingen. Het aandeel blijft echter correct gewaardeerd.  
HOUDEN.

In het tweede trimester pakte de Amerikaanse specialist in de behandeling van vast afval opnieuw uit met betere resultaten dan we hadden verwacht. De omzet steeg met 16,5 %, (waarvan 11,4 % via interne groei). De groep slaagt er nog steeds in, om dank zij haar geografische inplanting in landelijke en voorstedelijke gebieden waar de concurrentie minder sterk is, de hogere kosten, met name die van de brandstof, door te rekenen in de verkooprijs (+4,7 % in het afgelopen kwartaal). In het tweede kwartaal steeg het behandelde volume met 5,3 %, dankzij twee nieuwe langetermijncontracten waarvan de uitvoering in de loop van het eerste trimester is gestart. Door dit alles kon de groep de rentabiliteit stevig opkrikken. De winst per aandeel kwam uit op 0,37 USD, 30 % meer dan het vorige kwartaal en 0,03 USD meer dan was verwacht. Ook de perspectieven ogen goed, want de groep verwacht voor het lopende trimester een interne groei van minstens 9 %. Zonder recurrente elementen verhogen we dan ook onze winstverwachting voor 2007 van 1,46 USD tot 1,49 USD per aandeel. Voor 2008 verwachten we een winst per aandeel van 1,66 USD.

Koers op het moment van de analyse : 31,17 USD

Waste Connections is een Amerikaanse onderneming actief in de ophaling en –verwerking van vaste afvalstoffen (metaal, papier, glas, organisch afval…).

Deel dit artikel