Analyse
Iris 10 jaar geleden - maandag 27 augustus 2007

De groep moet voor het eerste semester met een mooie winstgroei kunnen uitpakken en de recente kapitaalverhoging komt als geroepen om de expansie te financieren.

Uitstekend eerste semester

De groep moet voor het eerste semester met een mooie winstgroei kunnen uitpakken en de recente kapitaalverhoging komt als geroepen om de expansie te financieren. Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

Door het seizoensgebonden karakter van de verkoop is de eerste jaarhelft minder significant, maar dat neemt niet weg dat hij eens te meer erg goed was. De omzet steeg met 36 % en de brutomarge (omzet – verkoopskosten) steeg onder impuls van beide afdelingen, met 18 %, hetzelfde ritme als in 2006. De rentabiliteit op groepsniveau zal dit jaar dus andermaal op de afspraak zijn. En in het licht van het huidige orderboekje, de reeks meerjarige contracten die al getekend werden (Adobe, Europese Unie…) en van de nieuwe producten die in de pijplijn zitten, verhogen wij onze winstramingen, van 2,65 tot 2,76 EUR voor 2007 en van 2,93 tot 3,05 EUR voor 2008. We staan ook achter de kapitaalverhoging (10 miljoen euro) die in juni doorgevoerd werd en waarbij Ackermans & van Haaren (houden) en NPM (verkopen) tot het kapitaal toetraden. Dankzij deze operatie krijgt het kleine Iris de beschikking over middelen die iets meer in overeenstemming zijn met zijn ambities. We verwachten binnenkort de opening van nieuwe kantoren alsook overnames die zowel de aanwezigheid van de groep in Europa (89 % van de omzet) als haar technologische portefeuille moeten verruimen.

Cours au moment de l'analyse : 50,50 EUR

Het Belgisch informaticabedrijf Iris ontwikkelt systemen en levert diensten voor het scannen, beheren, archiveren en stockeren van documenten.

Deel dit artikel