Analyse
Coca-Cola 11 jaar geleden - maandag 23 juli 2007

Het nieuwe management wint elk kwartaal aan geloofwaardigheid.

Inspanningen lonen

Het nieuwe management wint elk kwartaal aan geloofwaardigheid. Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.

De kwartaalresultaten waren opnieuw iets beter dan verwacht: zowel de omzet (bij gelijkblijvende groepsstructuur en wisselkoersen) als de winst per aandeel klommen 9 % hoger. In de groeilanden (China, Turkije, India, Brazilië; 40 % van de omzet) stegen de verkoopvolumes met meer dan 10 %. De groep ziet de komende tien jaar vooral mooie groeikansen in Azië maar is ook van plan om een aantal structurele uitdagingen op de Noord-Amerikaanse en Europese markt aan te gaan. Daar zoekt Coca Cola naar een gezond evenwicht tussen zijn basisfrisdranken (o.a. innovaties zoals Coke Zero) en de ontwikkeling van zijn aanbod energiedranken en koolzuurvrije dranken (recente overname van Glaceau).
De groep beschikt over een performant distributienetwerk en kan zo heel snel de integratie van nieuwe merken rendabel maken. Het moet dan ook mogelijk zijn om de doelstellingen te realiseren (stijging van de winst per aandeel met ± 10 % per jaar), tenzij de aanhoudende stijging van de grondstoffenprijzen al te zwaar zou gaan wegen op de marges. Wij laten hoe dan ook onze winst-prognoses ongewijzigd op 2,65 USD voor 2007 en op 2,92 USD voor 2008.

Koers op het moment van de analyse : 53,21 USD

Wereldleider voor niet-alcoholhoudende dranken, actief in meer dan 200 landen; priklimonades (Coca-Cola, Sprite, Fanta), water (Dasani, Chaudfontaine in België), vruchtensappen (Minute Maid) en energiedrankjes (Powerade).

Deel dit artikel