Analyse
BASF 11 jaar geleden - maandag 16 juli 2007

De grootste chemiegroep ter wereld wil harder blijven groeien dan haar concurrenten. De risico’s die ze daarbij neemt blijven overwogen.

Ambitieuze strategie

De grootste chemiegroep ter wereld wil harder blijven groeien dan haar concurrenten. De risico’s die ze daarbij neemt blijven overwogen. Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.

Op een recente beleggerbijeenkomst toonde BASF zich erg ambitieus : tijdens de periode 2007-2011 zou de gemiddelde jaarlijkse omzetgroei 2 % hoger moeten liggen dan die in de chemiesector in zijn geheel. Om dat te bereiken ziet de groep drie pistes : massale investeringen (10,7 miljard euro tussen dit en 2011), verhoogde onderzoeksinspanningen op een vijftal domeinen met veel groeipotentieel (energiebeheer, biotechnologie…) en gerichte overnames in activiteiten met een hogere groeivoet dan het sectorgemiddelde die de groep tegelijk minder afhankelijk maken van de economische cycli. Daarnaast wil de groep ook haar gulle dividendpolitiek voortzetten en de inkoop van eigen aandelen versnellen (3 miljard euro gepland in 2007-2008).
Aangezien deze ambities enkel ten koste van een zekere verslechtering van de financiële situatie kunnen gerealiseerd worden, verhogen we onze risicofactor van v naar w. De directie heeft evenwel benadrukt dat ze erg streng over de rendabiliteit van alle afdelingen zal waken. Ze is dus niet van plan om om het even wat te kopen. We laten onze winstramingen ongewijzigd op 7,30 EUR per aandeel voor 2007 en op 7,70 EUR voor 2008.

Koers op het moment van de analyse : 98,95 EUR

De Duitse chemiegroep BASF is de  grootste ter wereld met vijf polen : chemie, plastics, olie & gas, landbouwchemie,speciale materialen).

 

Deel dit artikel