Analyse
Onder de loep : Fiat 11 jaar geleden - vrijdag 25 mei 2007

De Italiaanse constructeur heeft de crisis wel degelijk overwonnen, maar staat nu voor de opgave om de groei duurzaam te maken. Volgens ons is de groep daartoe in staat, maar de koers houdt er al rekening mee.

Fiat heeft de crisis wel degelijk overwonnen, maar staat nu voor de opgave om de groei duurzaam te maken. Volgens ons is de groep daartoe in staat, maar de koers houdt er al rekening mee. Duur aandeel.
VERKOPEN.

Koers op het moment van de analyse : 20,58 EUR

Ambitieus omdat het nodig is
Bij gebrek aan economische fut stagneert de automarkt in het “oude Europa” al enkele jaren. In hun strijd om hun marktaandeel te beschermen, voeren de plaatselijke autoconstructeurs een meedogenloze prijzenoorlog. Fiat dat 65 % van zijn productie in West-Europa slijt, heeft er zoals andere constructeurs voor gekozen om zijn gamma te ontwikkelen.
 De laatste twee jaar sleutelde de groep aan haar rentabiliteit, drong ze haar schulden terug en verbeterde ze haar capaciteit om cash te genereren. Met het plan 2007-2010 vat ze nu een groeifase aan. De omzet moet gedurende deze periode met gemiddeld 6,6 % per jaar toenemen en de bedrijfsmarge moet van 3,8 % eind 2006 tot zowat 7,5 % in 2010 opklimmen. De groep legt de lat erg hoog, maar ze kan niet anders. De overcapaciteit op de Europese automarkt (±20 %) geeft inderdaad te denken dat er een constructeur te veel is. En gezien de beperkte aanwezigheid van Fiat op de grote noordelijker gelegen West-Europese markten (waar de groep verlies lijdt) kan elke tegenslag fataal zijn als ze geen voorzorgen neemt.

Het businessplan doorgelicht
· Het plan heeft vooral betrekking op de autodivisie (50 % van de omzet) en berust op drie pijlers :
marktaandeel vergroten en het aantal verkochte wagens opvoeren. De groep gaat 23 nieuwe auto’s op de markt brengen en 23 andere modellen verniuwen (zowel bij het merk Fiat als bij Alfa en Lancia), ze gaat nieuwe segmenten exploreren en de productiekosten drukken (onderdelen en bouwelementen beter over de verschillende modellen spreiden). 
 –Het Europese distributienet herstructureren en rendabeler maken. (weinig winstgevende dealers opdoeken, nieuwe concessies).
– Allianties sluiten in landen waar de groep beperkt aanwezig is. Zo sloot ze in juli 2006 een akkoord met het Indiase Tata Motors voor 100 000 voertuigen en 250 000 motoren, verstevigde ze haar positie in China en Rusland en maakt ze binnenkort een nieuwe alliantie bekend.
Tegen 2010 mikt de autodivisie van Fiat op 3,5 miljoen verkochte voertuigen (2 miljoen in 2006) en op een bedrijfsmarge van ±5 % (1,2 % in 2006). Om dat te bereiken zal de groep haar positie in sommige landen zoals Brazilië waar ze al goed ingeplant is, moeten verstevigen, jongere afzetmarkten zoals India en Rusland verder moeten uitbouwen en Europa heroveren. En dit laatste is verre van evident, want de concurrentie (VW, Audi, Renault) voert ook een “volumestrategie” en Fiat moet zijn modellen blijvend in de markt houden.
· Wat de vrachtwagens (Iveco) en de landbouwvoertuigen (CNH) betreft, zijn de doelstellingen even ambitieus, zowel inzake verkochte volumes als inzake marges. Volgens ons zou Iveco baat hebben bij een overname om de rentabiliteit in Europa te verbeteren.

Resultaten en speculatie
Het resultaat over het eerste kwartaal was bemoedigend : de bedrijfswinst is met 84 % gestegen, vooral dankzij de autodivisie die de vruchten plukt van een daling van de kosten, een stijging van de omzet (+10,2%) en het grotere gewicht van de meest rendabele modellen. Met dit resultaat komt de bovenkant van de oorspronkelijk vooropgestelde winstvork binnen bereik. Dankzij die winst, de verkoop van enkele activa en een lichte daling van de investeringen zal de groep tegen eind 2007 praktisch geen schulden meer hebben en kan ze de inkoop van eigen aandelen en de uitbouw van haar gamma financieren.
Het herstel van Fiat roept speculaties over de verkoop of de beursintroductie van de autodivisie in het leven, maar de directie verwerpt die hypothese. Volgens ons is dat scenario zeker niet voor morgen, maar blijft het op termijn wel mogelijk.

Hoge koers
In het licht van het jongste resultaat hebben we onze winstramingen lichtjes opgetrokken, van 1,35 tot 1,45 EUR per aandeel voor 2007 en van 1,80 tot 1,90 EUR voor 2008. De doelstellingen lijken ons dus haalbaar, temeer daar er conjuntureel geen reden is om een ineenstorting van de Europese automarkt te vrezen, ook al is er nog een zeker risico wat het succes van de nieuwe modellen betreft.
De laatste kwartalen is de koers, gevoed door de hoop op goede resultaten en door speculaties op de ontmanteling van de groep evenwel sterk gestegen. Volgens ons verkoopt u uw aandelen Fiat beter. De opbrengst kunt u, om in dezelfde sector te blijven, herbeleggen in Renault (104,40 EUR) of meer speculatief in General Motors (30,47 USD).  

Deel dit artikel