Analyse
ENI 11 jaar geleden - vrijdag 25 mei 2007

Kwartaalresultaat conform de verwachtingen en groei van de productie safe dankzij overnames.

(Tijdelijke) productiedaling

Kwartaalresultaat conform de verwachtingen en groei van de productie safe dankzij overnames. Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

Zoals wij verwachtten viel de winst per aandeel in het 1ste kwartaal met 12 % terug. Het bedrijfsresultaat in exploratie & productie (66 % van de winst 2006) daalde met 33 % en dat kon door de goede prestaties van de andere activiteiten niet goedgemaakt worden. Oorzaken van de winstval : hogere kosten, lagere olieprijs, daling van de dollar tegenover de euro, minder productie (-5 %). Maar anders dan bij de meeste oliegroepen is de productiedaling bij ENI (te wijten aan het verlies van een olieveld in Venezuela en aan productieonderbrekingen in Nigeria) slechts tijdelijk. Want dankzij de recente aanwinsten zal de productie over het hele jaar stabiel blijven en kan de groep voor de periode kan 2007-2010 nu op een gemiddelde jaarlijkse groei van 4 % rekenen (3 % voordien). Dit jaar heeft ENI al meer dan 9 miljard euro aan overnames uitgegeven (Congo, Alaska, Golf van Mexico, Rusland) en de groep blijft groeien zodat ze stilaan haar achterstand inzake rentabiliteit op de tenoren van de sector inloopt.. De overnameprijzen lijken ons niet overdreven en brengen noch de financiële situatie, noch het dividend in gevaar (rendement 2006 van ±5 % bruto). Voor 2007 rekenen we op 2,60 EUR winst per aandeel en voor 2008 op 2,50 EUR.

Koers op het moment van de analyse : 26,21 EUR

De Italiaanse groep ENI is actief in olie (exploratie en productie, raffinage en distributie, petrochemie) en gas (transport en distributie) en produceert ook elektriciteit.

 

Deel dit artikel