Analyse
BMW 11 jaar geleden - vrijdag 25 mei 2007

In het eerste kwartaal sputterde de motor, maar dat komt wel in orde. Het herstelplan is meer dan welkom.

Ontgoocheling, maar niet alarmerend

In het eerste kwartaal sputterde de motor, maar dat komt wel in orde. Het herstelplan is meer dan welkom. Het aandeel blijft correct gewaardeerd, zelfs met een dividendverhoging in het verschiet.
HOUDEN.

De autodivisie draaide in het eerste kwartaal slechts 1,7 % meer omzet en zag haar winst met 20 % terugvallen. Op groepsniveau boerde de winst per aandeel met 12 % achteruit (de meerwaarden van het eerste kwartaal 2006 buiten beschouwing gelaten) en bleef daarmee onder onze verwachtingen. Dat was voor een groot deel te wijten aan de stijging van de euro tegenover de dollar en aan de kosten voor de lancering van de nieuwe modellen. Maar de komende kwartalen zullen juist die nieuwe modellen de omzet en de marges stimuleren. Intussen moet BMW in de onmiddellijke toekomst een strategisch plan uitwerken om de toenemende concurrentie te counteren : die van de groep Daimler die zich bevrijd van haar Amerikaanse probleemdochter Chrysler met hernieuwde krachten op de markt van luxewagens zal storten met Mercedes, die van Audi (samen met Porsche) en die van Lexus (van Toyota). Via de versteviging op niet-westerse markten en een nauwere samenwerking met andere constructeurs moet dit plan de marges beduidend doen toenemen. Een en ander kan uitmonden in een guller dividend, zeker als Daimler het zijne even fors verhoogt als wij denken.

Koers op het moment van de analyse : 49,33 EUR

BMW is een Duitse constructeur van de automerken BMW en Mini (95 % van de omzet) en van motoren (3 %). 47 % van het kapitaal is in handen van familiale aandeelhouders.

Deel dit artikel